Lokaal alcoholbeleid

Dit item maakt deel uit van dossiers: Alcoholbeleid en wetgeving, Alcohol en gemeenten
Ga direct naar achtergrondinformatie


Gemeenten zijn de regievoerders van het lokale gezondheidsbeleid, waar alcohol een belangrijk onderdeel van is. Gemeenten volgen deels de prioriteiten van de nationale overheid, maar hebben ook veel vrijheid om beleid te maken op basis van de lokale situatie.

Gezondheidsnota en alcoholbeleid

Vanuit de Wet Publieke Gezondheid (WPG) hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om elke vier jaar een gemeentelijke nota gezondheidsbeleid op te stellen. Het belangrijkste kader voor het lokale alcoholbeleid is echter de Alcoholwet . Vanuit de Alcoholwet hebben gemeenten de verantwoordelijkheid om elke vier jaar een Preventie- en Handhavingsplan alcohol op te stellen. Dit plan bevat de hoofdzaken van het beleid betreffende preventie van alcoholgebruik, met name onder jongeren, en de handhaving van de wet. Het plan dient gelijk te lopen met de lokale gezondheidsnota.

Het Trimbos-instituut heeft voor gemeenten een model Preventie- en Handhavingsplan alcohol ontwikkeld: Model Preventie en Handhavingsplan 4.0 (januari 2021).

Handreiking toezicht op de Alcoholwet

De handreiking toezicht op de Alcoholwet is een dynamisch kennisplatform met betrouwbare informatie over de Alcoholwet. De handreiking toezicht op de Alcoholwet biedt ondersteuning aan gemeenten bij de handhaving van de Alcoholwet. 

Integrale aanpak alcoholbeleid

Alcoholgebruik en problemen door alcoholgebruik zijn het resultaat van een combinatie van factoren. De persoon, zijn fysieke en sociale omgeving en het overheidsbeleid vormen samen een systeem dat uiteindelijk het gedrag van de gebruiker bepaalt. Om die reden kan alcoholpreventie niet alleen op het individu gericht zijn. Het meest succesvol zijn strategieën die vooral de omgeving van de drinker beïnvloeden [1]. Het gaat dan bijvoorbeeld om het creëren van alcoholvrije omgevingen (school, sportvereniging, openbare ruimte) en het beperken van de verkrijgbaarheid van alcohol voor minderjarigen (handhaving van de leeftijdsgrens). De kern van een effectief lokaal alcoholbeleid ligt in een integrale aanpak op het gebied van gezondheid en veiligheid. De integrale aanpak bestaat uit een mix van interventies in verschillende omgevingen (of settings) voor verschillende doelgroepen en in samenwerking met meerdere partners binnen en buiten het gemeentehuis [2]. De meest gangbare indeling van een integrale preventie aanpak zijn de vier pijlers van het RIVM.

Meer informatie

  • Meer informatie over hoe gemeenten een lokaal alcoholbeleid kunnen ontwikkelen, kunt u vinden in de Handreiking Gezonde Gemeente thema alcohol.
  • Meer informatie over ondersteuning bij het ontwikkelen van lokaal alcoholbeleid vindt u op de website van het Trimbos-instituut.

Gerelateerde pagina's

Nieuws

Referenties

  1. Holder, H. (1999). Alcohol and the Community: A Systems Approach to Prevention.: By Harold Holder. Cambridge University Press, Cambridge.
  2. Bron: RIVM (2017). www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente - integrale-aanpak.

Laatst gewijzigd: donderdag 3 december 2020 13:55