Links naar relevante organisaties over de impact van de coronacrisis op hun doelgroep

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol, gemeenten en het coronavirus (COVID-19)
Ga direct naar achtergrondinformatie


De huidige coronasituatie met bijbehorende versoepelingen van maatregelen biedt uitdagingen en kansen en levert veel vragen op. In het dossier ‘Alcohol en het nieuwe coronavirus (COVID-19)’ zijn de wetenschappelijk inzichten over de impact van de coronacrisis op het alcoholgebruik in Nederland gebundeld. Diverse organisaties hebben op hun websites informatie opgenomen over de impact van de coronacrisis op hun doelgroep. Die informatie kan relevant zijn in het kader van alcoholbeleid, daarom zetten we die hier op een rij. Alcohol is niet op al deze pagina’s een thema, echter zien wij wel de relevantie van aandacht voor alcohol bij deze organisaties en doelgroepen. 

 • Instellingen voor verslavingszorg hebben momenteel andere werkwijzen, bijvoorbeeld online gesprekken. Op de website van Verslavingskunde Nederland zijn de verschillende instellingen voor verslavingszorg te vinden. Bekijk hun websites voor actuele informatie over de werkwijze per organisatie.
 • Seniorenorganisatie kpo-pcob biedt op hun coronapagina naast informatie, ook een overzicht van belangrijke adviezen voor senioren. Daarnaast is er de speciale Ouderen-infolijn geopend, hier kunnen senioren terecht met vragen en voor een luisterend oor. Verder is in het dossier ‘Alcohol en 50- plussers’ is alle wetenschappelijke informatie over alcoholgebruik door 50-plussers gebundeld.
 • Het NJI heeft onder andere informatie voor gemeenten over het omgaan met de gevolgen van het nieuwe coronavirus voor jeugd, jongeren en hun ouders en opvoeders gebundeld op hun website. In het dossier ‘Alcohol en jongeren’ is meer informatie over alcoholgebruik door jongeren te vinden.
 • Op de website van Veilig Thuis is informatie te vinden. Zij zijn ook altijd gratis telefonisch of via chat bereikbaar voor hulp en vragen. Kinderen kunnen ook altijd bellen met de kindertelefoon.
 • Sociaal werk Nederland heeft op hun website een overzicht gemaakt van actuele informatie, handreikingen en tools, en veel gestelde vragen met betrekking tot de corona situatie voor jeugd- en jongerenwerk. Meer informatie over het positioneren van het thema alcoholpreventie en vroegsignalering binnen de sociale (wijk)teams en gemeente is te vinden in het dossier ‘Alcoholgebruik en sociale wijkteams’.
 • Bewoners- en buurthuisnetwerk LSA heeft naast informatie op hun website ook een voorbeeldprotocol op hun website geplaatst. Deze kunnen door buurthuizen en ontmoetingsplekken worden gebruikt als richtlijn, elk protocol moet vervolgens op maat worden gemaakt.
 • De Landelijke Vereniging voor Huisartsen (LHV) plaatst in hun coronadossier het laatste nieuws en veel gestelde vragen voor huisartsen. In het dossier ‘Alcohol in de huisartsenpraktijk’ staat verdere actuele kennis over alcoholgebruik in de huisartsenpraktijk.
 • Op de coronapagina van het Nederlandse Vereniging voor Arbo en Bedrijfsartsen (NVAB) zijn verwijzingen naar berichten, standpunten en informatie over het testbeleid te vinden. Voor meer informatie over wat werkgevers kunnen doen rondom het alcoholgebruik van hun werknemers, bekijk het dossier ‘Alcohol en werk’.
 • Vanaf medio mei werken alle GGD’en en artsen samen in CoronIT, een digitaal registratiesysteem voor het testen op COVID-19. Op de CoronIT pagina van GGD GHOR Nederland is hier meer informatie over te vinden.
 • De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) heeft informatie en links naar onder andere richtlijnen geplaatst op hun Verwijspagina coronavirus.
 • De VNG biedt een overzicht van alle handreikingen en protocollen voor branches en sectoren, om de ruimte die wordt gecreëerd door de huidige versoepelingen van maatregelen op een verantwoorde wijze in te richten. Meer informatie over onder meer lokaal alcoholbeleid en handhaving is te lezen in het dossier ‘Alcohol en gemeenten’. Daarnaast werkt de VNG samen met Stadswerk en CROW voor het initiatief ‘Maak samen ruimte’. Op deze website is informatie gebundeld over mogelijkheden om een groot gedeelte van de openbare ruimte weer beschikbaar te stellen, waarbij de veilige afstand prioriteit blijft.
 • Movisie heeft op hun website een coronadossier voor gemeenten geplaatst, hier komen onderwerpen als het helpen van dak- en thuisloze jongeren en mantelzorgers in tijden van corona aan bod.
 • Op de website van GGZ Nederland is er ook actuele informatie over de huidige situatie voor de GGZ. Daarnaast is er op de website informatie te vinden over onder andere arbeidsrechtelijke informatie, richtlijnen en protocollen. Informatie over de psychische gevolgen van alcoholgebruik zijn te vinden in het dossier ‘Alcohol en psychische gevolgen’.

Gerelateerde pagina's


Laatst gewijzigd: maandag 6 juli 2020 15:00