Jongeren en leeftijdsgrens alcohol

Dit item maakt deel uit van dossiers: Alcoholbeleid en wetgeving, Alcohol en jongeren
Ga direct naar achtergrondinformatie


Het hanteren van een minimumleeftijd voor de verstrekking van alcohol aan jongeren wordt gezien als één van de meest effectieve maatregelen om alcoholgebruik te reduceren [1].

Volgens de Alcoholwet is het strafbaar om alcohol te verstrekken aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Ook is het verboden om een alcoholhoudende drank te verstrekken aan iemand van wie vastgesteld is dat deze wel 18 jaar of ouder is wanneer deze drank kennelijk bedoeld is voor een minderjarige. Daarnaast is het met de invoering van de Alcoholwet verboden voor volwassenen om alcohol 'door te geven' aan minderjarigen. Tevens is het verboden jongeren onder de 14 jaar te laten werken in een slijterij of horeca gedurende de tijd dat er alcohol wordt verstrekt (jongeren tussen de 14 en 15 jaar mogen dit alléén tijdens een stage in het kader van hun opleiding).

Ook alcoholbezit strafbaar
Het is voor minderjarigen, met uitzondering van personen van 16 of 17 jaar die werkzaam zijn in de horeca, als barvrijwilliger, of als testkoper, verboden om op voor het publiek toegankelijke plaatsen alcoholhoudende drank aanwezig te hebben of voor consumptie gereed te hebben [2]. Jongeren kunnen hiervoor een boete krijgen van €95,- voor 16- en 17-jarigen, voor jongeren onder de 16 jaar wordt het boetebedrag gehalveerd.

Ook kunnen jongeren in plaats van een boete een Halt-straf krijgen. De Halt-straf is een korte en snelle interventie om herhaling van strafbaar gedrag te voorkomen. De Halt-interventie bestaat doorgaans uit gesprekken met de jongere en zijn ouders, het aanbieden van excuses, het maken van leeropdrachten, het vergoeden van eventuele schade en het maken van een werkopdracht. Halt gebruikt een eigen vragenlijst voor het signaleren van problemen waaronder alcohol- of drugsgebruik en werkt indien nodig samen met de verslavingszorg [3].

Grote verschillen in naleving tussen verstrekkers
Sinds de verhoging van de minimumleeftijd waarop alcoholhoudende drank gekocht mag worden van 16 naar 18 jaar, is er meer aandacht voor de handhaving en naleving van deze maatregel. Momenteel zijn er echter nog grote verschillen tussen de verstrekkers omtrent de naleving van de wettelijk vastgestelde leeftijdsgrens. Hierbij scoren thuisbezorgkanalen het laagst (2%), gevolgd door sportkantines (16,7%), horeca (26,6%), levensmiddelenwinkels (63,3%) en slijterijen (61,8%) [4]. Het verhogen van de naleving naar 100% is één van de doelstellingen van het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik.


Gerelateerde pagina's

Nieuws

Links

Referenties

  1. Babor, T., Caetano, R., Casswell, S., Edwards, G., Giesbrecht, N., Graham, K. & Rossow, I. (2010). Alcohol: No Ordinary Commodity. Research and Public Policy, Second Edition. Oxford: Oxford University Press.
  2. Drank- en Horecawet. Gedownload op 25 juni 2019 van https://wetten.overheid.nl/BWBR0002458/2017-12-31.
  3. Productkaart Halt-straf. Gedownload op 25 juni 2015 vanaf https://www.halt.nl/media/1040/produktkaart-halt-straf.pdf.
  4. Wolters, T. et al (2019) Landelijk onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrens bij alcoholverkoop aan minderjarigen in 2018. Gedownload op 28 mei vanhttps://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/02/28/landelijk-onderzoek-naar-de-naleving-van-de-leeftijdsgrens-bij-alcoholverkoop-aan-minderjarigen-in-2018

Laatst gewijzigd: woensdag 23 juni 2021 13:57