Jongeren en alcohol in het verkeer

Dit item maakt deel uit van dossiers: Alcoholbeleid en wetgeving, Alcohol en jongeren, Alcohol en maatschappelijke gevolgen
Ga direct naar achtergrondinformatie


Sinds 2011 mogen jongeren beginnen met rijlessen als ze 16,5 jaar zijn en afrijden vanaf hun 17e verjaardag. Dit betekent dat 17-jarigen ook als beginnende bestuurder deelnemen aan het verkeer. Hoewel jonge bestuurders in het verkeer minder alcohol gebruiken dan oudere bestuurders, zijn ze oververtegenwoordigd in de groep slachtoffers en bestuurders die betrokken zijn bij alcoholongevallen [1,2]. In 2009 maakten jonge mannen slechts 4% uit van de rijbewijsbezitters maar maakten zij 29% uit van de ernstig gewonde autobestuurders die alcohol hadden gebruikt [3].

Het is voor iedereen verboden een voertuig te besturen met een bloedalcoholgehalte (BAG) van 0,5 g/l of hoger. Alhoewel individuele factoren een rol spelen bij de verwerking van alcohol kan de volgende vergelijking gemaakt worden. Voor een man van 80 kilo ligt de norm dan bij maximaal drie standaardglazen alcohol (met 10 gram ethanol per standaardglas). Een uur na het drinken van het eerste glas ligt zijn BAG dan ongeveer op 0,46 g/l. Een vrouw van 70 kilo zit bij twee standaardglazen al boven deze norm (0,5 g/l). Op alcoholinfo.nl is de formule voor de berekening van het BAG te vinden.

Voor beginnend bestuurders ligt de norm echter al bij een BAG van 0,2 g/l. Voor een man van 80 kilo betekent dit maximaal een standaardglas en een vrouw van 70 kilo zit met één standaardglas al boven deze norm.

Jongeren die voor hun 18e jaar hun rijbewijs halen zijn 7 jaar lang beginnend bestuurder. Wanneer het rijbewijs bij 18 jaar of ouder gehaald wordt is men 5 jaar lang beginnend bestuurder. Naast de lagere alcohollimiet gelden voor beginnend bestuurders ook zwaardere straffen voor het rijden onder invloed. Zij krijgen naast een boete ook eerder een ontzegging van de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen (OBM). Zo krijgen zij bij het besturen van een motorvoertuig met een promillage tussen 0,81 -1 een boete van €350,- en 2 maanden onvoorwaardelijke OBM [4].


Gerelateerde pagina's

Nieuws

Links

Referenties

  1. I&O Research (2016). Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2015: ontwikkeling van het alcoholgebruik van automobilisten in weekendnachten. Ministerie van Infrastructuur en Milieu, DG Rijkswaterstaat, Water, Verkeer en Leefomgeving WVL, ‘s-Gravenhage.
  2. Mathijssen, R. & Houwing, S. (2005). The prevalence and relative risk of drink and drug driving in the Netherlands: a case-control study in the Tilburg police district; research in the framework of the European research programme IMMORTAL R-2005-9. SWOV, Leidschendam.
  3. SWOV (2016). Rijden onder invloed van alcohol. SWOV-factsheet, september 2016, Den Haag.
  4. Wegenverkeerswet. Gedownload op 1 juli 2019 van https://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/2019-07-01.

Laatst gewijzigd: donderdag 16 juli 2020 12:39