Interventies alcohol en werk

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol en werk
Ga direct naar achtergrondinformatie


Een alcohol- en drugsvrije werkomgeving kan bijdragen aan een veiligere werkomgeving met minder verzuim, een hogere productiviteit, een betere werksfeer, minder ongevallen en een betere reputatie. Werkgevers hebben verschillende mogelijkheden om bij te dragen aan alcoholpreventie, denk hierbij aan: web-based interventies, individuele begeleiding, sportprogramma’s, voorlichting over middelen en het ontwikkelen en vaststellen van Alcohol, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM). Meest effectief is een combinatie van deze interventies.

Interventies gericht op verbeteren gezondheid en leefstijlinterventies bereiken over het algemeen meer medewerkers dan wanneer ze slechts inzetten op ‘problematisch alcoholgebruik’ [2].

European Workplace and Alcohol project (EWA)

Het EWA heeft op basis van onderzoek en ervaring binnen de Europese Unie een toolkit ontwikkeld, waarin verschillende interventies worden genoemd die toepasbaar zijn binnen een organisatie [1].

In de toolkit wordt ervoor gepleit dat werkgevers:

 • een uitgebreid, schriftelijk alcoholbeleid ontwikkelen (zie ook ADM-beleid);
 • een gezondheidsgerelateerd alcoholprogramma uitvoeren;
 • werksituaties, leiderschapsstijlen en andere factoren die  kunnen leiden tot stress of zwaar alcoholgebruik bespreken;
 • de werkplekken “alcoholvrij” maken [1].

Daarnaast kunnen door werkgevers specifieke alcoholgerelateerde interventies worden ingezet, die bijdragen aan:

 • bewustmaking van werknemers en managers van alcohol en het alcoholbeleid;
 • beoordeling, herziening en invoering of verbetering van het alcoholbeleid op het werk;
 • het ontwikkelen en implementeren van opleidingsprogramma’s die bijdragen aan doeltreffend beleid en efficiënte procedures met betrekking tot alcohol;
 • screening en advies over alcoholconsumptie en -gebruik;
 • gestructureerde programma's voor behandeling of doorverwijzing en, in specifieke gevallen, voor alcoholcontroles op het werk [1].

Voorbeelden van interventies

Gezondheidsbevorderende programma’s

 • Programma’s die focussen op het beïnvloeden van leefstijlfactoren.
 • Programma’s direct gericht op het verminderen van alcoholproblematiek door technieken aan te leren zoals gecontroleerd drinken, het bevorderen van weerbaarheid (nee kunnen zeggen tegen alcohol) en het beter leren omgaan met stress.
 • Programma’s specifiek gericht op het thema Alcohol & Werk bestaande uit; voorlichting, bedrijfsgerichte procesbegeleiding, motiverende gespreksvoering en individuele voorlichting.

Ondersteunende programma’s voor werknemers

 • Dit zijn programma’s met verschillende modules (screening, evaluatie en doorverwijzing), die worden aangeboden aan werknemers met alcohol- en/of drugsproblemen.

Het testen van werknemers op middelengebruik

In de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) staat dat het testen van medewerkers op het gebruik van middelen niet is toegestaan. Deze wet is in 2018 is ingegaan met de bedoeling dat persoonsgegevens beter beschermd zijn. Een uitzondering op deze regel geldt voor medewerkers die een specifiek en risicovol beroep uitoefenen en waarvoor het testen wettelijk is geregeld. Denk hierbij aan de Wet Luchtvaart, de Wet Scheepsvaart en de Wet Wegverkeer. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Lees hier meer over wat werkgevers wel mogen en kunnen doen.


Nieuws

Referenties

 1. Dawson, J., Rodriguez-Jareño, M.C., Segura, L. and Colom, J. (2013). "European Workplace and Alcohol"-toolkit voor alcoholgerelateerde interventies op het werk. Barcelona: Departement Gezondheid van de Regering van Catalonië.
 2. Scientific Opinion of the Science Group of the European Alcohol and Health Forum (2011), Alcohol, work and productivity.

Laatst gewijzigd: maandag 13 mei 2019 11:50