Het belang van een gezond gewicht

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol en gewicht
Ga direct naar achtergrondinformatie


Veel factoren dragen bij aan een (on)gezond gewicht  
Een gezond lichaamsgewicht is belangrijk voor de gezondheid. Het is daarom van belang om te weten welke factoren een rol spelen in ongezond gewicht, zoals overgewicht en obesitas. Er zijn veel factoren die hieraan bijdragen, waaronder alcoholgebruik.

Het meten van (ongezond) gewicht

De meest gebruikte en bekende maat om te bepalen of er sprake is van een (on)gezond gewicht is de Body Mass Index (BMI). Hierbij wordt het gewicht (in kilogram) gedeeld door de lichaamslengte in meter(s) in het kwadraat. Deze maat houdt rekening met de verhouding tussen de lichaamslengte en het gewicht van een persoon [1]. De BMI-grenzen die bepalen of je een (on)gezond gewicht hebt verschillen per leeftijdsgroep. Hieronder zie je de BMI-grenzen per leeftijdsgroep [2, 3].

Een beperking bij het meten van gewicht door middel van de BMI is dat er geen rekening wordt gehouden met waar het overtollige lichaamsvet zich bevindt. Metingen van de buikomvang houden hier wel rekening mee [4]. De buikomvang kan op verschillende manieren gemeten worden, bijvoorbeeld door het meten van de omvang van de middel ter hoogte van de navel. De buikomvang-grenzen die bepalen of je een (on)gezond gewicht hebt verschillen per geslacht. Hieronder zie je de buikomvang-grenzen voor mannen en vrouwen [5].

Een andere manier om (on)gezond gewicht te meten is het berekenen van de verhouding tussen de omtrek van de buik en die van de heupen (buikomvang in cm / heupomvang in cm). Dit wordt de middel-heup ratio genoemd. Metingen van de buikomvang geven een indicatie van het overtollige lichaamsvet dat zich specifiek in de buikregio bevindt. Een teveel aan vet in de buikregio wordt ook wel abdominale obesitas genoemd.

Metingen op basis van de buikomvang blijken vaak sterker met gezondheidsuitkomsten geassocieerd te zijn dan de BMI [6]. Zo zijn er mensen die volgens de BMI een ‘gezond gewicht’ hebben, maar die door een te grote buikomvang wel verhoogde gezondheidsrisico’s lopen [4]. Daarom zijn er de laatste jaren steeds meer geluiden om, wanneer het over de gezondheidseffecten van overgewicht en obesitas gaat, naast de BMI ook de buikomvang te meten [6].

Gezondheidsrisico’s ongezond gewicht

Bij overgewicht of obesitas is er sprake van ongezond gewicht en lopen mensen een verhoogd risico op verschillende gezondheidsproblemen, zoals diabetes type 2, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, galstenen, rug- en gewrichtsklachten en bepaalde soorten kanker. Momenteel is er veel aandacht voor overgewicht en obesitas in relatie tot het coronavirus (COVID-19). Overgewicht en met name obesitas blijken grote risicofactoren voor een ernstiger ziekteverloop na besmetting met het coronavirus [5]. Naast overgewicht en obesitas, is ondergewicht ook ongezond aangezien het de nodige gezondheidsproblemen met zich meebrengt. Zo is er een vergrote kans op een tekort aan voedingsstoffen, verminderde afweer en lusteloosheid [5]. Op basis van BMI-metingen is de schatting voor 2019 dat 35,4% van de Nederlandse volwassenen matig overgewicht heeft en 14,7% obesitas [2]. Het percentage mensen met ondergewicht is in Nederland zeer laag (<2%).


Nieuws

Referenties

  1. Voedingscentrum (2020). BMI berekenen. Retrieved from https://www.voedingscentrum.nl/nl/bmi-meter.aspx?gclid=Cj0KCQjw7Nj5BRCZARIsABwxDKL1MtNvtcIinr31qJ99kNPS2FiUy_2ks810FtpGrxprArA8mCUD2DAaAvX8EALw_wcB
  2. WHO (2020). Obesity and overweight. Retrieved from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
  3. Volksgezondheidzorg (2020). Overgewicht→Cijfers & Context→Huidige situatie. Retrieved from https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overgewicht/cijfers-context/huidige-situatie#node-overgewicht-volwassenen
  4. Ross, R., Neeland, I. J., Yamashita, S., Shai, I., Seidell, J., Magni, P., ... & Griffin, B. A. (2020). Waist circumference as a vital sign in clinical practice: a Consensus Statement from the IAS and ICCR Working Group on Visceral Obesity. Nature Reviews Endocrinology, 1-13.
  5. Dietz, W., & Santos‐Burgoa, C. (2020). Obesity and its Implications for COVID‐19 Mortality. Obesity, 28(6), 1005-1005.
  6. Staiano, A. E., Reeder, B. A., Elliott, S., Joffres, M. R., Pahwa, P., Kirkland, S. A., ... & Katzmarzyk, P. T. (2012). Body mass index versus waist circumference as predictors of mortality in Canadian adults. International journal of obesity, 36(11), 1450-1454.

Laatst gewijzigd: dinsdag 1 december 2020 11:58