Handhaving van de Alcoholwet

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol, gemeenten en het coronavirus (COVID-19)
Ga direct naar achtergrondinformatie


Welke afspraken maak je als gemeente met de horeca over verantwoord alcohol schenken?

Inmiddels zijn veel coronamaatregelen versoepeld en is de horeca weer geopend. In deze fase is het extra belangrijk om aandacht te hebben voor alcoholgebruik.

Alcohol drinken heeft invloed op het gedrag van mensen. Denk aan verminderde coördinatie of versterking van de behoefte aan fysiek contact. Dit vergroot de kans dat mensen zich niet aan de anderhalve meter afstand houden. Maak als gemeente de horeca ervan bewust dat het juist in deze tijd extra belangrijk is dat zij bewust bezig zijn met verantwoorde alcoholverstrekking. Hoe kan een gemeente dit doen?

  • Zie de huidige situatie als een kans om een hernieuwde relatie met de horeca op te bouwen. Werk samen aan een visie op de nieuwe situatie, waarbij er aandacht is voor gezondheid, veiligheid en economische belangen.
  • Communiceer het belang van schenkbeleid naar de horeca. Hier juist nu aandacht aan besteden voorkomt wellicht dat de horeca op een later punt toch weer moet sluiten. In de aanpak dronkenschap en doorschenken staan handvatten voor het herkennen van dronkenschap en hoe hierop te handelen.
  • Stel als gemeente voorwaarden op die hieraan bijdragen. Voorbeelden van voorwaarden die gemeenten kunnen stellen zijn:
  1. Moedig barpersoneel aan de e-learning verantwoord alcohol verstrekken te volgen. Hierdoor wordt het bewustzijn van het belang van schenkbeleid vergroot en kennis opgefrist.
  2. Stimuleer het schenken van alcoholvrije drankjes. Organiseer alcoholvrije happy hours en verbied happy hours gericht op alcoholhoudende drankjes.
  3. Beperk schenktijden voor de horeca. Stimuleer reserveringen voor korte tijd op terrassen (bijvoorbeeld maximaal 1,5 uur) in plaats van langere perioden.
  4. Voorkom dat bezoekers van horecagelegenheden de mogelijkheid krijgen grotere hoeveelheden alcohol in een keer te bestellen of halen.
  5. Stimuleer de horeca na te denken over het aanbieden van eten naast het serveren van alcoholhoudende drankjes. Door eten te serveren kunnen ook inkomsten gegenereerd worden, waardoor de horeca niet alleen afhankelijk is van de verkoop van alcoholhoudende drankjes.
  • De huidige situatie ontslaat de horeca niet van het naleven van wet- en regelgeving, dus houd hen hieraan. Bewaak precedentwerking voor de toekomst of voor andere sectoren door regelgeving ook nu te blijven handhaven.
  • Zorg dat het niet naleven van wetgeving en voorwaarden consequenties heeft. Op het platform Handreiking Alcoholwet staan handvatten voor de handhaving van de Alcoholwet.

Ook in de huidige situatie is het belangrijk om te monitoren wat er gebeurt en wat de impact hiervan is. Hou bij wat de effecten van de sluiting zijn en hoe horecagelegenheden omgaan met de alcoholverkoop. Verzamel cijfers vanuit de politie, gemeentelijke handhaving, spoedeisende hulp en houd dagrapportages bij. Hou ook het nieuws bij waar het gaat over alcohol en het coronavirus (COVID-19). Op de website van het Expertisecentrum Alcohol van het Trimbos-instituut wordt wekelijks het belangrijkste nieuws geselecteerd en bijgehouden. Daarnaast heeft het Expertisecentrum Alcohol een infosheet ontwikkeld met informatie voor professionals over alcoholgebruik tijdens de coronacrisis, inclusief praktische handvatten.

Zorg dat er heldere afspraken in de gemeente gelden met betrekking tot openbaar drinken, de verruiming van terrassen, drive throughs (waar consumenten alcohol en eten kunnen kopen, vanuit hun auto, vanaf de fiets of lopend) en indien van toepassing de gevolgen van de extra lokale maatregelen voor de horeca. Heldere afspraken maken het voor handhavers duidelijk waar zij op moeten letten en hoe zij moeten handelen bij eventuele incidenten. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft een dossier ontwikkeld met informatie voor boa’s en handhaving van coronamaatregelen. Dit dossier is hier te vinden.

Wees tot slot alert op mogelijke neveneffecten van de huidige maatregelen. Bijvoorbeeld het vervagen van grenzen in het aanbieden van alcohol door verschillende partijen of de toename in beschikbaarheid van alcohol door blurring (blurring is het aanbieden van alcohol op andere plekken dan de gebruikelijke supermarkten en horeca, zoals bijvoorbeeld bij kappers).

Relevante links

E-learning Voor Elkaar
De aanpak dronkenschap en doorschenken
Factsheet dronkenschap en doorschenken
Dossier CCV Corona en handhaving
Blog CCV Uitgaan in de 1,5 meter samenleving
 


Nieuws


Laatst gewijzigd: donderdag 16 juli 2020 15:37