Handhaving van de Drank- en Horecawet bij heropening van de horeca

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol, gemeenten en COVID-19


Welke afspraken maak je als gemeente met de horeca over verantwoord alcohol schenken? 

Op 1 juni mag de horeca onder voorwaarden weer open. Hierbij moet 1,5 meter afstand gewaarborgd worden door het toestaan van een maximaal aantal bezoekers op het terras en in de horecazaak. Anderhalve meter afstand houden is van groot belang om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen.

Alcohol drinken heeft invloed op het gedrag van mensen. Denk aan verminderde coördinatie of versterking van de behoefte aan fysiek contact. Dit vergroot de kans dat mensen zich niet aan de anderhalve meter afstand houden, ondanks dat de horecazaak zelf en het daarbij behorende terras op de juiste manier zijn ingericht. Maak als gemeente de horeca ervan bewust dat het juist in deze tijd extra belangrijk is dat zij bewust bezig zijn met verantwoorde alcoholverstrekking. Hoe kan een gemeente dit doen?

  • Zie de huidige situatie als een kans om een hernieuwde relatie met de horeca op te bouwen. Werk samen aan een visie op de nieuwe situatie, waarbij er aandacht is voor gezondheid, veiligheid en economische belangen.
  • Communiceer naar de horeca het belang van schenkbeleid. Hier juist nu aandacht aan besteden voorkomt wellicht dat de horeca op een later punt toch weer moet sluiten. In de aanpak dronkenschap en doorschenken staan bijvoorbeeld handvatten voor het herkennen van dronkenschap en hoe hierop te handelen.
  • Stel als gemeente voorwaarden op die hieraan bijdragen. Voorbeelden van voorwaarden die gemeenten kunnen stellen zijn:
  • Moedig barpersoneel aan de e-learning verantwoord alcohol verstrekken te volgen. Hierdoor wordt het bewustzijn van het belang van schenkbeleid vergroot en kennis opgefrist.
  • Stimuleer het schenken van alcoholvrije drankjes. Organiseer alcoholvrije happy hours en verbied happy hours gericht op alcoholhoudende drankjes.
  • Beperk schenktijden voor de horeca. Stimuleer reserveringen voor korte tijd op terrassen (bijvoorbeeld maximaal 1,5 uur) in plaats van langere perioden of stop met het schenken van alcoholhoudende drankjes na bijvoorbeeld 01.00 uur.
  • Voorkom dat bezoekers van horecagelegenheden de mogelijkheid krijgen grotere hoeveelheden alcohol in een keer te bestellen of halen.
  • Stimuleer de horeca na te denken over het aanbieden van eten naast het serveren van alcoholhoudende drankjes. Door eten te serveren kunnen ook inkomsten gegenereerd worden, waardoor de horeca niet alleen afhankelijk is van de verkoop van alcoholhoudende drankjes.
  • De huidige situatie ontslaat de horeca niet van het naleven van wet- en regelgeving, dus hou hen hieraan. Bewaak precedentwerking voor de toekomst of voor andere sectoren door regelgeving ook nu te blijven handhaven.
  • Zorg dat niet naleven van wetgeving en voorwaarden consequenties heeft. Op het platform Handreiking DHW staan handvatten voor de handhaving van de DHW.

Monitor als gemeente vanaf het moment dat de horeca weer open mag wat de effecten van heropening zijn. Verzamel cijfers vanuit de politie, gemeentelijke handhaving, spoedeisende hulp en hou dagrapportages bij. Hou ook het nieuws bij waar het gaat over alcohol en COVID-19. Op de website van het Expertisecentrum Alcohol van het Trimbos-instituut wordt het belangrijkste nieuws geselecteerd en bijgehouden.

Zorg dat er heldere afspraken in de gemeente gelden met betrekking tot openbaar drinken, de verruiming van terrassen en drive throughs (veel horeca-aanbieders bieden drive-troughs aan, waar consumenten alcohol en eten kunnen kopen, vanuit hun auto, vanaf de fiets of lopend). Heldere afspraken maken het voor handhavers duidelijk waar zij op moeten letten en hoe zij moeten handelen bij eventuele incidenten. Wees tot slot alert op mogelijke neveneffecten van de huidige maatregelen. Bijvoorbeeld het vervagen van grenzen in het aanbieden van alcohol door verschillende partijen of de toename in beschikbaarheid van alcohol door blurring (blurring is het aanbieden van alcohol op andere plekken dan de gebruikelijke supermarkten en horeca, zoals bijvoorbeeld bij kappers).

Relevante links