Gezonde sportomgeving in het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik

Dit item maakt deel uit van dossier: Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik
Ga direct naar achtergrondinformatie


‘Een gezonde sportomgeving’ is één van de vijf thema’s in het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik. De deelnemende partijen hebben samen ambities, concrete doelstellingen en acties geformuleerd.

Gezondere sportomgeving

In het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik spreken de deelnemende partijen de ambitie uit dat in 2040 minimaal 80% van de sportverenigingen met een eigen accommodatie een gezonde sportomgeving bieden. De gezonde sportomgeving moet een gezonde leefstijl van sporters en bezoekers stimuleren, dit betreft ook alcoholgebruik. Actuele cijfers over het alcoholgebruik van sporters vindt u op de pagina Alcoholgebruik door sporters. Medio 2019 verschijnt er op het Expertisecentrum Alcohol een nieuw, uitgebreid dossier over Alcohol en sport.

Alcoholbeleid en naleving in sportkantines

De deelnemende partijen zetten zich de komende jaren in om sportverenigingen te stimuleren expliciet alcoholbeleid voor hun kantine te formuleren. Ook de naleving van de wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcoholhoudende drank moet verbeterd worden. Hoe dit er nu voor staat, vindt u op de pagina Alcoholbeleid in sportkantines.


Links


Laatst gewijzigd: woensdag 24 april 2019 15:18