Gezonde sportomgeving in het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik

Dit item maakt deel uit van dossiers: Alcohol en sport, Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik
Ga direct naar achtergrondinformatie


Problematisch alcoholgebruik en sport gaan niet samen, daar zijn veel partijen het over eens. De Gezonde sportomgeving is één van de vijf thema’s in het Nationaal Preventieakkoord (voor meer informatie, zie dossier ‘Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik’(1).

Sportverenigingen zijn, vanwege de sociale cohesie en het raakvlak dat sport heeft met het thema gezondheid, een goede setting om gezond gedrag te stimuleren. In het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik spreken de deelnemende partijen daarom de ambitie uit dat in 2025 minimaal 50% van de sportverenigingen met een eigen verenigingskantine een gezonde sportomgeving biedt. Het doel is dat dit percentage stijgt naar 80% in 2040.

De gezonde sportomgeving moet een gezonde leefstijl van sporters stimuleren, waaronder alcoholgebruik (1). Actuele cijfers over het alcoholgebruik van sporters vindt u op de pagina ‘Alcoholgebruik door sporters’.

Alcoholbeleid en naleving in sportkantines
Om gezond gedrag te stimuleren en problematisch alcoholgebruik tegen te gaan, zetten vier sportbonden (die voetbal-, tennis-, hockey- en korfbal- verenigingen vertegenwoordigen) zich de komende jaren in om sportverenigingen te stimuleren expliciet alcoholbeleid voor hun kantine te formuleren. Dit beleid omvat dat kantines een gezonde uitstraling hebben en dat ‘happy hours’ en ‘meters bier’ verdwijnen. Ook is afgesproken dat in gezonde sportkantines geen alcohol wordt geschonken tijdens jeugdwedstrijden en dat het alcoholvrije alternatief wordt gestimuleerd onder volwassenen. Het beleid wordt niet voorgeschreven, maar de sportbonden en NOC*NSF bieden richtlijnen aan, die sportverenigingen kunnen gebruiken om hun eigen alcoholbeleid vorm te geven.

Sportverenigingen en andere sportaanbieders krijgen ondersteuning om tot een sportomgeving te komen die gezond gedrag stimuleert (1). Meer informatie over de huidige tools en ondersteuningsinstrumenten voor sportverenigingen is te vinden onder het item ‘Tools en materialen voor sportverenigingen’.

Ambitie van het preventieakkoord is ook dat de naleving van de wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcoholhoudende drank in sportkantines in 2025 sterk verbeterd is. Het akkoord zet in op 100% naleving van de leeftijdsgrens bij verstrekking van alcohol in de sportkantine vanaf 2030. In 2020 en 2024 zal in kaart gebracht worden of verstrekkers, waaronder sportverenigingen, op koers liggen en zo nodig bijgestuurd worden (1).

Acties
Om tot een gezonde sportomgeving te komen en de naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcoholhoudende drank te verbeteren in de sportkantines worden er de aankomende jaren verschillende acties ondernomen in het kader van het Nationaal Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik. Zo worden er modelkantines in de sport ontwikkeld en uitgevoerd waar alle aspecten van een gezonde sportomgeving worden ingezet, uitgetest en gemonitord. Aan de hand van deze ervaringen, kunnen landelijke richtlijnen en interventies worden (door) ontwikkeld (1).

Daarnaast wordt er een Module Gezond Besturen ontwikkeld en uitgezet om besturen van sportclubs te stimuleren een gezonde(re) sportomgeving aan te bieden. Verder worden 2500 sportverenigingen ondersteund bij het realiseren van een gezonde(re) sportkantine (in samenwerking met NOC*NSF, sportbonden, Team:Fit, Alliante Nederland Rookvrij, Stichting Jeugd en Alcohol en het Trimbos-instituut). Ook is er door de betrokken partijen een e-learning  ‘Verantwoorde verstrekking’ voor barvrijwilligers ontwikkeld. Deze e-learning is gericht op zowel de leeftijdgrens als het tegengaan van doorschenken bij dronkenschap. In 2025 maken alle sportverenigingen die alcohol verstrekken actief gebruik van de e-learning om verantwoorde verstrekking van alcohol te bevorderen. Naast deze e-learning worden gemeenten door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aangezet om de naleving van de leeftijdsgrens van sportverenigingen nadrukkelijker te handhaven (op verzoek van de sportsector) (1).

Wat betreft alcoholreclame langs sportvelden, worden er vanaf 2019 geen nieuwe contracten voor reclame van alcoholhoudende drank meer tussen de Sportsector en Brouwers afgesloten. Er wordt voorzien in een uitfasering van bestaande reclameborden langs sportvelden binnen vier jaar na ondertekening van het Nationaal Preventieakkoord (1). (Voor meer informatie, zie ‘Blootstelling aan alcoholreclame via sportsponsoring ’). Reclame voor alcoholvrije dranken, zoals alcoholvrij bier, is wel toegestaan (Voor meer informatie, zie ‘Alcoholvrij in het Nationaal Preventieakkoord ’).


Gerelateerde pagina's

Nieuws

Referenties

  1. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2018). Nationaal Preventieakkoord; naar een gezonder Nederland. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Laatst gewijzigd: maandag 18 mei 2020 15:05