Gevolgen alcoholgebruik werknemers

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol en werk
Ga direct naar achtergrondinformatie


Ziekteverzuim en verminderde productiviteit (presenteïsme) kosten werkgevers jaarlijks 1,3 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM (MKBA, 2018). Met de kosten van productiviteitsverliezen door ongevallen en huiselijk geweld meegeteld, loopt dit bedrag op tot 1,5 à 1,6 miljard euro. Het aantal verloren werkdagen per jaar wordt geschat op 7,5 miljoen [1].

Verzuim

 • Veel studies wijzen uit dat overmatig alcoholgebruik leidt tot toename van verzuim op het werk [2].
 • Van de werkenden die verzuimen heeft 16,3% een psychische aandoening, waarvan 5,3% door middelenstoornissen als alcohol- en drugsmisbruik [3].

Presenteïsme

Presenteïsme houdt in dat een werknemer wel aanwezig is, maar minder productief is als gevolg van ziekte. Werknemers rapporteerden in 2004 dat zij op een dag met een kater 27% minder productief waren [4].

Ongevallen

 • Schatting is dat 20-25% van alle ongevallen op het werk alcohol gerelateerd is (WHO 1996, Henderson et al) [5].
 • Alcoholgebruik in de privésfeer kan een rol spelen bij (verkeers-)ongevallen, geweld en (huiselijk)geweld [1]. Dat zorgt voor ca. 237 miljoen euro per jaar aan productiviteitsverlies, zo becijferde het RIVM [1].

Reputatieschade

 • Alcoholmisbruik op het werk kan resulteren in een slecht imago van het bedrijf [6].

Nieuws

Referenties

 1. G.A. de Wit (2016). Maatschappelijke kosten-baten analyse van beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen. RIVM Rapp. 2016-0133, p. 148. Bilthoven: RIVM.
 2. A. Peter en M. Martinic (2011). Alcohol, Work and Productivity Scientific Opinion of the Science Group of the European Alcohol and Health Forum. Brussel: European Alcohol and Health Forum.
 3. J.K. Hesselink, W. Hooftman & L. Koppes (2012). Ziekteverzuim in Nederland in 2010 pp. 21–28. Hoofddorp: TNO Kwaliteit van Leven.
 4. York_Health_Economics_Consortium. The societal cost of alcohol misuse in Scotland for 2007: University of York, 2010.
 5. Henderson et al (1996), Alcohol and the Workplace. WHO Regional Publications, European Series, No. 67.
 6. R. Ramchand, A. Pomeroy and J. Arkes (2009). The Effects of Substance Use on Workplace Injuries, document OP-247-ADHS Santa Monica/Arlington/Pittsburgh: RAND.

Laatst gewijzigd: maandag 13 mei 2019 11:17