Editorial nieuwsbrief november 2018


Dit is de eerste nieuwsbrief van het Expertisecentrum Alcohol. Het expertisecentrum heeft als doel kennis over alcohol en alcoholpreventie toegankelijk te maken voor professionals in zorg, beleid en wetenschap. Onze ambitie is om hiermee bij te dragen aan effectieve alcoholpreventie. In deze nieuwsbrief leest u over de laatste ontwikkelingen op het gebied van alcoholgebruik, interventies en beleid.

De afgelopen maanden was er veel media-aandacht omtrent het Nationaal Preventieakkoord van VWS. Dit akkoord richt zich op het verbeteren van de gezondheid van Nederlanders en het kleiner maken van gezondheidsverschillen tussen groepen in de samenleving. Problematisch alcoholgebruik is hierbij één van de thema's, aangezien dit drinkpatroon kan leiden tot gezondheidsverlies voor het individu en schade aan anderen.

Het Preventieakkoord zorgt dat een groot aantal maatschappelijke partners komende jaren bijdraagt  aan alcoholpreventie. Het Expertisecentrum Alcohol krijgt een rol in het bundelen van de kennis en het borgen van de kwaliteit van de acties die de deelnemende organisaties uitvoeren binnen het Preventieakkoord Problematisch alcoholgebruik. Wij hopen dat onze expertise ertoe bij zal dragen dat er meer draagvlak ontstaat voor evidence based interventies en beleid.

Vanuit de wetenschap is er al veel bekend over effectieve maatregelen zoals beperking van alcoholreclame, vermindering van het aantal verkooppunten van alcoholhoudende drank en het structureel verhogen van de prijs. Deze maatregelen worden ook onderschreven door de Wereldgezondheidsorganisatie. Niet al deze maatregelen hebben een plek gekregen in het Preventieakkoord. Maar het akkoord is wel een stap in de goede richting voor alcoholpreventie. In ons dossier Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik bieden wij achtergrondinformatie bij de gemaakte afspraken.

Carmen Voogt, projectleider Expertisecentrum Alcohol


Laatst gewijzigd: maandag 7 januari 2019 14:04