Doelen en inzet van het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik

Dit item maakt deel uit van dossier: Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik
Ga direct naar achtergrondinformatie


Het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik bevat concrete doelstellingen voor 2040 op het gebied van alcoholgebruik en zwangerschap, alcoholgebruik door minderjarigen, overmatig en en zwaar alcoholgebruik en bewustwording van het eigen drinkgedrag.

Geen alcoholgebruik tijdens de zwangerschap

  1. Het aantal zwangere vrouwen dat alcohol drinkt is gedaald van 8,9% naar maximaal 4% (deze groep omvat ook vrouwen in het stadium dat ze nog niet weten dat ze zwanger zijn).
  2. Het aantal moeders dat heeft gedronken terwijl zij wisten dat ze zwanger waren, neemt af van 4,6% naar maximaal 2%. Uiteindelijk is het streven om tot 0% alcoholgebruik te komen.

Geen alcoholgebruik onder de 18 jaar

  1. Het aantal scholieren (12-16 jaar) dat ooit alcohol heeft gedronken daalt van 45% naar maximaal 25%.
  2. Het deel van de scholieren dat de afgelopen maand alcohol heeft gedronken gaat omlaag van 25% naar 15% procent.
  3. Onder het aantal jongeren dat de afgelopen maand heeft gedronken, daalt het aantal dat binged van 71% naar 45%. Uiteindelijk is de doelstelling om tot 0% alcoholgebruik te komen onder de 18 jaar.

Minder overmatig en zwaar alcoholgebruik

  1. Het percentage Nederlanders van 18 jaar en ouder dat overmatig drinkt daalt van 8,8% naar 5% met vooral aandacht voor het aandeel overmatige drinkers van 50+.
  2. Het totaal aantal Nederlanders van 18 jaar en ouder dat zwaar drinkt daalt van 8,5% naar 5%, met vooral aandacht voor het aandeel zware drinkers onder jongvolwassenen (18-30 jaar).

De bewustwording van het eigen drinkgedrag en de effecten daarvan neemt toe

  1. Kennis van het advies van de Gezondheidsraad en bewustwording van de effecten van het eigen drinkgedrag  worden gestimuleerd, evenals kennis van maatschappelijke effecten zoals hierboven genoemd. Ambitie is dat 80% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder belangrijke (gezondheids)effecten kent.
  2. Specifiek onderdeel bij vrouwen die zwanger willen worden, is aandacht voor de invloed van alcohol op de foetus en verhoging van bewustwording bij mannen van de mogelijke impact van hun drinkgedrag op hun vruchtbaarheid.

Haalbaarheid

Het RIVM heeft door middel van een ‘QuickScan’ een eerste inschatting gemaakt van de haalbaarheid van de doelstellingen in het Preventieakkoord [1]. Zij komen tot de conclusie dat het pakket aan voorgestelde acties en maatregelen onvoldoende is om de ambities voor het thema alcohol te realiseren. Met de doorgerekende acties en doelstellingen wordt de reeds verwachte lichte daling in alcoholgebruik in geringe mate versterkt. Ook bij zwangere vrouwen wordt maar een geringe daling gezien. De kwalitatieve inschatting voor jongeren is dat ook in deze groep de acties onvoldoende zijn om de ambities te realiseren. Het RIVM komt tot de conclusie dat de meest effectieve maatregelen (grote accijnsverhogingen, beperkingen van tijd en locatie van verkoop, en intensieve persoonlijke begeleiding bij gedragsverandering) niet of nauwelijks worden ingezet in het Preventieakkoord.

Actuele cijfers over alcoholgebruik

De deelnemende partijen hebben diverse doelstellingen vastgesteld voor het verminderen van elke vorm van alcoholgebruik bij  jongeren en zwangere en borstvoeding gevende vrouwen  en problematische alcoholgebruik bij (jong)volwassenen. Meer informatie over de prevalentie van alcoholgebruik bij de verschillende doelgroepen, zoals jongeren, volwassenen en 55-plussers, vindt u in het dossier Alcohol in cijfers.

Gevolgen van alcoholgebruik

Naast de primaire doelstellingen gericht op het individu zelf hopen de partijen ook een positieve doorwerking te realiseren op de schade aan anderen ten gevolge van problematische alcoholgebruik. Het gaat met name om de maatschappelijke gevolgen en letsel door geweld en verkeersongevallen


Gerelateerde pagina's

Links

Referenties

  1. RIVM (2018). Quickscan mogelijke impact Nationaal Preventieakkoord. Bilthoven, RIVM.

Laatst gewijzigd: woensdag 24 april 2019 14:54