Risicogroepen problematisch alcoholgebruik

Ga direct naar achtergrondinformatie


Bij het voorkomen van problematisch alcoholgebruik  kunnen een aantal risicogroepen worden onderscheiden. Hierbij wordt gekeken naar de directe en indirecte gezondheidsschade ten gevolge van alcoholgebruik bij deze groep en/of de aanwezigheid van risico- en beschermende factoren.

Risicogroepen voor problematisch alcoholgebruik zijn onder meer:

 • Jongeren, vanwege het sterkere effect van een bepaalde hoeveelheid alcohol in een kleiner lichaam en vanwege de hersenen die nog in ontwikkeling zijn;
 • 50-plussers; vanwege de grotere gevoeligheid voor de effecten van alcohol, het hogere medicijngebruik bij deze leeftijdsgroep en het ontstaan van gewoontedrinken;
 • Zwangeren; vanwege de schadelijke gevolgen van alcohol op het (on)geboren kind;
 • Personen met intergenerationele problematiek (i.e., kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP)/verslaving (KOV));
 • Personen met somatische (kanker, obesitas) of psychische aandoeningen (angststoornis, depressie);
 • Personen met co-morbiditeit (alcoholgebruik en gedragsstoornis; alcoholgebruik en antisociale persoonlijkheidsstoornis);
 • Personen met een licht-verstandelijke beperking (LVB) en personen in het Speciaal Onderwijs, vanwege een lagere weerbaarheid en afwezigheid van beschermende factoren in de omgeving;
 • Migranten, met name jonge vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa.

Gerelateerde pagina's

Nieuws

Links

 • Online training Mijn Koers
  Mijn Koers is een online training van het Trimbos-instituut die ondersteunt bij het minder drinken. Het bevat informatie die specifiek van belang kan zijn voor mensen die kanker hebben (gehad), zoals de invloed van alcohol op kanker en herstel.

Laatst gewijzigd: woensdag 15 mei 2019 16:39