Drinkpatronen en obesitas

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol en gewicht
Ga direct naar achtergrondinformatie


Overmatig en zwaar drinken 
Overmatig en zwaar drinken lijken samen te hangen met een toename in lichaamsgewicht [1] en een hogere BMI of buikomvang [2]. Het is dus niet verwonderlijk dat deze typen drinkpatronen in verband worden gebracht met een groter risico op obesitas. Dit blijkt o.a. uit een groot Portugees onderzoek naar de relatie tussen alcoholgebruik en obesitas. Mensen die overmatig en zwaar dronken (in dit onderzoek: meer dan 30/60 gram ethanol per dag bij vrouwen/mannen) hadden een 2 tot 4 keer zo grote kans om obees te zijn op basis van de BMI. Indien de buikomvang werd gebruikt als meetinstrument, bleken mensen die 15-30 gram ethanol per dag dronken al een 2 tot 4 keer zo grote kans te hebben om obees te zijn [3]. Overmatig en zwaar drinken zijn direct gelinkt aan vetopslag in de buik. Uit een Japans onderzoek waarin er gekeken werd naar de mate van alcoholgebruik in relatie tot vetopslag, bleek dat mensen die meer drinken meer vet in de buikregio hebben. Ook de verhouding tussen de abdominale vetopslag (dus in de buik) en onderhuidse vetopslag nam toe [4]. Dit suggereert dat een toename in lichaamsvet door het drinken van alcohol bij ‘voorkeur’ in de buikregio wordt opgeslagen.

Binge drinken

Voor gewichtstoename en obesitas maakt het ook uit of iemand dagelijks enkele glazen drinkt, of af en toe bij een gelegenheid heel veel. Zo is binge drinken (vijf of meer glazen alcohol drinken per gelegenheid) geassocieerd met een grotere kans op gewichtstoename en obesitas [5, 6, 7]. Uit een longitudinaal onderzoek waarin gewicht werd gemeten door middel van de BMI, bleken binge drinkers een grotere kans te hebben om van een gezond gewicht naar overgewicht te gaan. Wanneer mensen al overgewicht hadden, hadden ze een grotere kans om obees te worden of obees te blijven wanneer ze dat al waren [5]. Dit geldt ook voor abdominale obesitas. Onder mensen met een gezond gewicht op basis van de BMI, bleken binge drinkers vaker abdominale obesitas hebben. Dit laatste onderzoek suggereert dan ook dat er ook aandacht voor de rol van alcohol bij obesitas moet zijn bij mensen die een ogenschijnlijk ‘gezond gewicht’ hebben volgens de BMI [6].

Licht tot matig alcoholgebruik

Sommige onderzoeken lijken erop te wijzen dat licht tot matig alcoholgebruik kan beschermen tegen gewichtstoename [8, 9]. Zo bleek alcoholgebruik in de adolescentie (met name wijnconsumptie) geassocieerd te zijn met minder gewichtstoename later in het leven [9]. Er zijn meer negatieve dan positieve gevolgen van alcoholgebruik dus het advies is om niet licht tot matig te gaan drinken om gewichtstoename tegen te gaan. 


Referenties

  1. Traversy G, Chaput JP. (2015). Alcohol Consumption and Obesity: An Update. Curr Obes Rep. 4(1):122-30.
  2. Lean, M. E. J., Vlachou, P., Govan, L., & Han, T. S. (2018). Different associations between body composition and alcohol when assessed by exposure frequency or by quantitative estimates of consumption. Journal of Human Nutrition and Dietetics, 31(6), 747-757.
  3. Lourenco, S., Oliveira, A., & Lopes, C. (2012). The effect of current and lifetime alcohol consumption on overall and central obesity. European Journal of Clinical Nutrition, 66(7), 813-818.
  4. Sumi, M., Hisamatsu, T., Fujiyoshi, A., Kadota, A., Miyagawa, N., Kondo, K., ... & Sato, A. (2018). Association of alcohol consumption with fat deposition in a community-based sample of Japanese men: The Shiga Epidemiological Study of Subclinical Atherosclerosis (SESSA). Journal of epidemiology, JE20170191.
  5. Fazzino TL, Fleming K, Sher KJ, Sullivan DK, Befort C. Heavy Drinking in Young Adulthood Increases Risk of Transitioning to Obesity. (2017). Am J Prev Med. 2017 Aug;53(2):169-175. doi: 10.1016/j.amepre.2017.02.007.
  6. Park, K. Y., Park, H. K., & Hwang, H. S. (2017). Relationship between abdominal obesity and alcohol drinking pattern in normal-weight, middle-aged adults: the Korea National Health and Nutrition Examination Survey 2008–2013. Public health nutrition, 20(12), 2192-2200.
  7. Albani, V, Bradley, J, Wrieden, WL, et al. (2018) Examining associations between body mass index in 18–25 year-olds and energy intake from alcohol: findings from the Health Survey for England and the Scottish Health Survey. Nutrients 10, 1147.
  8. Sayon-Orea, C., Martinez-Gonzalez, M. A., & Bes-Rastrollo, M. (2011). Alcohol consumption and body weight: a systematic review. Nutrition reviews, 69(8), 419-431.
  9. Poudel, P., Ismailova, K., Andersen, L. B., Larsen, S. C., & Heitmann, B. L. (2019). Adolescent wine consumption is inversely associated with long-term weight gain: results from follow-up of 20 or 22 years. Nutrition journal, 18(1), 1-7.

Laatst gewijzigd: dinsdag 1 december 2020 14:36