Cijfers hulpvraag en incidenten

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol in cijfers
Ga direct naar achtergrondinformatie


De cijfers met betrekking tot hulpvraag en incidenten zijn afkomstig uit verschillende bronnen die verzameld zijn in het jaarbericht van de Nationale Drug Monitor van het Trimbos-instituut [1]. De cijfers die hier gepresenteerd worden hebben betrekking op het aantal cliënten bij de verslavingszorg, ziekenhuis opnames en sterfte.

Cliënten in de verslavingszorg

Na een stijging tot 2010 lijkt nu een geringe daling zichtbaar van het aantal personen geregistreerd bij de verslavingszorg met primaire problematiek alcohol. Volgens het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) stonden er in 2015 in totaal 29.374 personen op die manier geregistreerd [2]. Van deze personen stond bij 9.426 cliënten (32%) ook nog een secundaire problematiek geregistreerd zoals cannabis of nicotine.

Het aantal cliënten van de verslavingszorg dat alcohol als secundair probleem noemt, schommelt al jaren rond de 5.000. Deze cliënten hebben voornamelijk een primair probleem met cocaïne of crack (33%), cannabis (31%) of heroïne (15%).

Ziekenhuisopnames kinderen en jongeren

Het Nederlands Signaleringscentrum voor Kindergeneeskunde (NSCK) inventariseert onder kinderartsen sinds 2007 het aantal jongeren (10-17 jaar) dat is opgenomen vanwege alcoholgebruik. In 2017 werden 860 jongeren tot 18 jaar na overmatig alcoholgebruik in een ziekenhuis opgenomen, van wie 671 (83% van de opnames) met een alcoholintoxicatie .

Echter, het aantal ziekenhuizen dat alcoholopnames onder kinderen meldt, neemt de laatste jaren af. Tot en met 2015 werden uit alle ziekenhuizen meldingen ontvangen; in 2016 kwamen meldingen binnen uit 79% van de ziekenhuizen, in 2017 van 81%. Hierdoor is het aantal meldingen vermoedelijk een onderschatting van het werkelijke aantal [3]. Een andere reden voor een onderschatting is dat niet alle jongeren in het ziekenhuis belanden of door een kinderarts worden gezien.

Sterfte aan alcoholgerelateerde aandoeningen

De totale alcoholsterfte is de optelsom van de primaire en secundaire alcoholsterfte . Volgens de Doodsoorzakenstatistiek schommelde tussen 2005 en 2012 de totale sterfte rond de 1700 gevallen per jaar (waarvan ongeveer 700 primaire alcoholsterfte en 1000 secundair).

Vanwege een verandering in de codering is vanaf 2013 geen vergelijking meer mogelijk in de primaire alcoholsterfte en is de secundaire alcoholsterfte onbekend [4,5]. In 2013 ging het om 844 gevallen met alcohol als primaire doodsoorzaak, het ging dan vaak om schadelijk gebruik (20%), afhankelijkheid (23%) of leverziekten (42%). In 2017 stierven in totaal 974 mensen door alcohol als primaire doodsoorzaak. Bij 18% van hen ging het om schadelijk gebruik, bij 26% om alcoholafhankelijkheid en bij 43% om leverziekten.


Nieuws

Referenties

  1. Laar, M.W. van & M.M.J. Ooyen-Houben. (2017). Nationale Drugs Monitor Jaarbericht 2017 Utrecht: Trimbos-instituut/Den Haag: WODC.
  2. Wisselink, D.J., Kuijpers, W.G.T., Mol, A. (2016). Kerncijfers Verslavingszorg 2015: Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS). Stichting IVZ: Houten.
  3. Wolberink, ..., van der Lely, N. & van Hoof (2018). Factsheet alcoholintoxicaties 2007 t/m 2016. Reinier de Graaf en Universiteit Twente.
  4. Harteloh, P. (2014). Verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek bij de introductie van het automatisch coderen. CBS: Den Haag/Heerlen.
  5. Harteloh, P., Van Hilten, O., Kardaun, J. (2014). Het automatisch coderen van doodsoorzaken: een nieuwe werkwijze bij de doodsoorzakenstatistiek. CBS: Den Haag/Heerlen.

Laatst gewijzigd: woensdag 1 mei 2019 14:29