Cijfers aanbod en markt

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol in cijfers
Ga direct naar achtergrondinformatie


De cijfers met betrekking tot aanbod en markt zijn afkomstig uit verschillende bronnen die verzameld zijn in het jaarbericht van de Nationale Drug Monitor van het Trimbos-instituut. Hier presenteren we de verkoopcijfers sinds 1960 en cijfers het verkrijgen van alcohol door minderjarigen.

Verkoop van alcohol

Verkoopcijfers geven een indicatie van de hoeveelheid alcohol die jaarlijks per hoofd van de bevolking wordt geconsumeerd. De consumptie van alcohol was in Nederland het grootst in het laatste kwart van de twintigste eeuw.

Sindsdien is er sprake van een lichte daling en stabilisering sinds 2014. In 2017 werd per hoofd van de bevolking (vanaf 0 jaar) 7,0 liter pure alcohol geconsumeerd (www.stap.nl; cijfers van de Nederlandse Brouwers, de Organisation Internationale de la Vigne et du Vin en het Centraal Bureau voor de Statistiek). De meeste alcohol wordt gedronken in de vorm van bier.

De consumptie van bier en gedistilleerd in Nederland is sinds 1980 afgenomen; de consumptie van wijn nam in dezelfde periode toe.

Wijze van verkrijgen alcohol door scholieren

Volgens het Peilstationsonderzoek 2015 is de sociale omgeving voor minderjarige jongeren (12-16 jaar) de belangrijkste bron om aan alcohol te komen.

De meerderheid van de jongeren van 12‐16 jaar die in de afgelopen maand alcohol hebben gebruikt koopt het niet zelf, maar krijgt het via anderen. Zo krijgt 33% de alcohol meestal van vrienden, 26% meestal van de ouders en 17% laat de alcohol door anderen kopen.

Naleving leeftijdsgrenzen

Nuchter Kenniscentrum Leeftijdsgrenzen heeft onderzoek gedaan naar de naleving van de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol. Hierbij hebben 17-jarige “mysterykids” aankooppogingen gedaan bij verschillende verkoopkanalen.

In 2016 was het totale nalevingscijfer (excl. thuisbezorgkanalen) voor de verkoop van alcohol 36%. Dit is een significante toename vergeleken met het nalevingspercentage uit 2015 (22%). De correcte naleving in 2016 was het hoogst in supermarkten en slijterijen. De slechtste naleving werd geconstateerd bij sportkantines en  thuisbezorgkanalen.


Nieuws


Laatst gewijzigd: dinsdag 15 mei 2018 10:06