Cijfers alcoholgebruik volwassenen

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol in cijfers
Ga direct naar achtergrondinformatie


De kerncijfers over alcoholgebruik van de bevolking van 18 jaar en ouder zijn afkomstig uit de Leefstijlmonitor 2018 [1]

Er zijn twee kerncijfers voor alcoholgebruik, namelijk:

  1. Geen of weinig gebruik: het percentage mensen dat geen alcohol drinkt of - als men drinkt - niet meer dan 1 glas alcohol per dag.
  2. Overmatige drinkers: het percentage mensen dat meer dan 21 glazen alcohol per week (mannen) of meer dan 14 glazen alcohol per week (vrouwen) drinkt.

De kerncijfers worden gepresenteerd naar geslacht, leeftijd en opleiding. Daarnaast wordt de jaarlijkse trend vanaf 2014 weergegeven. Kijk bij Achtergrond informatie bij kerncijfers voor meer achtergrondinformatie vinden over de totstandkoming van deze kerncijfers.

Alcoholgebruik naar geslacht

In 2018 dronk 39,8% van de bevolking van 18 jaar en ouder niet of niet meer dan 1 glas per dag. Veel meer vrouwen (49,8%) dan mannen (29,5%) drinken geen alcohol of drinken niet meer dan 1 glas per dag. In 2018 dronk 8,2% van de 18 plussers overmatig. Er was een hoger percentage overmatige drinkers onder mannen (10,0%) dan onder vrouwen (6,6%).

Alcoholgebruik naar leeftijd

Ongeveer drie op de tien volwassenen jonger dan 30 jaar dronk in 2018 niet of niet meer dan 1 glas per dag. Bij 30-plussers nemen deze percentages toe. In de leeftijdsgroepen 20- tot 25-jarigen en 65- tot 75 jarigen bevinden zich de hoogste percentages overmatige drinkers (12,9 en 10,1%).

Alcoholgebruik naar opleiding

In 2018 voldoet ruim de helft van de laagopgeleiden (53,4%) aan het advies van de Gezondheidsraad voor het drinken van alcohol (drinkt niet of minder dan 1 glas per dag). Bij middelbaar en hoogopgeleiden is dit minder vaak het geval (respectievelijk 38,6% en 30,1%). 
Bijna een op de tien hoogopgeleiden drinkt overmatig. Deze percentages zijn iets lager bij laag en middelbaar opgeleiden, maar de verschillen zijn niet significant.

Trends in alcoholgebruik

Het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat geen alcohol drinkt of niet meer dan 1 glas per dag is licht gestegen van 37,4% in 2014 naar 39,8% in 2018. 
Het percentage overmatige drinkers is licht gedaald van 9,9% in 2014 naar 8,2% in 2018.


Nieuws

Links

Referenties

  1. Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2018, CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut.

Laatst gewijzigd: maandag 20 mei 2019 13:20