Cijfers alcoholgebruik volwassenen

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol in cijfers
Ga direct naar achtergrondinformatie


De kerncijfers over alcoholgebruik van de bevolking van 18 jaar en ouder zijn afkomstig uit de Leefstijlmonitor 2019 (Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2019, CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut).

In dit dossier gaan we in op drie kerncijfers voor alcoholgebruik, namelijk:

  1. Geen of weinig gebruik: het percentage mensen dat geen alcohol drinkt of - als men drinkt - niet meer dan 1 glas alcohol per dag (zie ook begrippenlijst)
  2. Overmatige drinkers: het percentage mensen dat meer dan 21 glazen alcohol per week (mannen) of meer dan 14 glazen alcohol per week (vrouwen) drinkt (zie ook begrippenlijst)
  3. Zware drinkers: het percentage mensen minstens één keer per week ten minste 4 (vrouwen) of 6 (mannen) glazen alcohol op één dag drinkt (zie ook begrippenlijst)

De kerncijfers worden gepresenteerd naar geslacht, leeftijd en opleiding. Daarnaast wordt de jaarlijkse trend vanaf 2014 weergegeven. 
Kijk bij Achtergrondinformatie bij kerncijfers voor meer achtergrondinformatie over de totstandkoming van deze kerncijfers.

Van de volwassen Nederlanders heeft 79,1% in het afgelopen jaar alcohol gedronken.

Alcoholgebruik naar geslacht

In 2019 dronk 41,5% van de bevolking van 18 jaar en ouder niet of niet meer dan 1 glas per dag. Veel meer vrouwen (52,8%) dan mannen (29,9%) drinken geen alcohol of drinken niet meer dan 1 glas per dag. In 2019 dronk 8,5% van de 18 plussers overmatig. Er was een hoger percentage overmatige drinkers onder mannen (10,5%) dan onder vrouwen (6,5%). Van de 18 plussers was 8,5% een zware drinker.  Mannen waren vaker een zware drinker dan vrouwen (respectievelijk 9,3% en 7,8%).

Alcoholgebruik naar leeftijd

Bijna drie op de tien volwassenen jonger dan 30 jaar dronk in 2019 niet of niet meer dan 1 glas per dag. Bij 30-plussers nemen deze percentages toe. In de leeftijdsgroep 20- tot 25-jarigen bevinden zich de hoogste percentages overmatige en zware drinkers (respectievelijk 15,6% en 19,6%).

Alcoholgebruik naar opleiding

In 2019 voldoet ruim de helft van de laagopgeleiden (56,0%) aan het advies van de Gezondheidsraad voor het drinken van alcohol (drinkt niet of niet meer dan 1 glas per dag). Bij middelbaar is dit minder vaak het geval (39,0%) en hoogopgeleiden voldoen het minst vaak aan dit advies  (32,8%). Er zijn geen grote verschillen in overmatig drinken naar opleidingsniveau. Eén op de tien hoogopgeleiden drinkt zwaar. Dit percentage is lager bij laag en middelbaar opgeleiden.

Trends in alcoholgebruik

Het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat geen alcohol drinkt of niet meer dan 1 glas per dag is licht gestegen van 37,4% in 2014 naar 41,5% in 2019. 

Het percentage overmatige drinkers is licht gedaald van 9,9% in 2014 naar 8,5% in 2019. Het percentage zware drinkers bleef in dezelfde periode nagenoeg gelijk en schommelt rond de 9%.

Combigebruik

Overmatig en zware drinkers gebruiken vaak ook andere middelen. Onder overmatig en zware drinkers rookt respectievelijk 39,1% en 40,8% vergeleken met 22,4% onder de algemene bevolking. Voor cannabis is dit 13,5% (overmatige drinkers) en 19,7% (zware drinkers). Dit is 2 tot 3 keer zo hoog vergeleken met de algemene bevolking (7,5%). Ook het gebruik van andere drugs ligt 2 tot 3 keer zo hoog onder overmatige en zware drinkers vergeleken met de algemene bevolking.

Soorten dranken

Verdiepende informatie over verschillende soorten drank die volwassenen drinken, is beschikbaar op basis van gegevens uit de Aanvullende Module Middelen van de Leefstijlmonitor. De meest recente cijfers komen uit 2018 (LSM-A Middelen/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM en CBS, 2018).

Onder alle volwassenen die in het afgelopen jaar alcohol dronken drinkt bijna de helft ten minste maandelijks wijn en 39% drinkt ten minste maandelijks bier. Vrouwen drinken meer wijn dan mannen (58% tegenover 38%) en mannen drinken vaker bier dan wijn (60% tegenover 17%). Sterke drank wordt door 16% van de mannen gedronken en door 3,5% van de vrouwen. Dit is beduidend minder populair dan bier en wijn.

Daarnaast drinkt 10% van de volwassen bevolking (alcoholgebruikers en niet-alcoholgebruikers) alcoholvrij bier. Mannen doen dit vaker dan vrouwen (14% versus 6%).

Factsheet alcoholgebruik volwassenen

Klik hier voor een beknopt overzicht van de kerncijfers 2019.

Op Trimbos.nl kunt u de factsheet Alcoholgebruik onder volwassenen in Nederland – kerncijfers 2018 downloaden.


Nieuws


Laatst gewijzigd: woensdag 11 maart 2020 13:20