Cijfers alcoholgebruik en zwangerschap

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol in cijfers
Ga direct naar achtergrondinformatie


In 2018 werd de Monitor Middelengebruik en Zwangerschap voor de tweede keer uitgevoerd door het Trimbos-instituut, met daarin ook cijfers over alcoholgebruik voor en tijdens de zwangerschap. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 1855 moeders die het consultatiebureau bezochten met een kind van 0-2 jaar.

Alcoholgebruik voor de zwangerschap

In de vier weken voor de zwangerschap heeft 44% van de moeders alcohol gedronken. Een klein deel van deze moeders dronk in de vier weken voor de zwangerschap (bijna) dagelijks (1,7%), ruim een derde dronk wekelijks (37%) en 42 procent dronk enkele keren alcohol en 19% alleen enkele slokjes. Gemiddeld dronken de moeders áls ze in de vier weken voor de zwangerschap dronken, minder dan twee glazen per keer. Alcoholgebruik in de vier weken voor de zwangerschap kwam vaker voor bij de 30-34-jarigen.

Ruim de helft van de hoogopgeleiden heeft alcohol gedronken in de vier weken voor de zwangerschap. Dit is significant hoger dan bij de laag opgeleiden en de middelbaar opgeleiden het geval was.

Alcoholgebruik tijdens de zwangerschap

Tijdens de zwangerschap (vanaf moment dat de vrouw weet dat ze zwanger is) daalt het gebruik van alcohol tot 4,2%. In verreweg de meeste gevallen ging het dan niet om een heel glas of meer, maar om een paar slokjes (82%).

Veranderingen sinds 2016

Ten opzichte van 2016 is het alcoholgebruik van vrouwen vóór en tijdens de zwangerschap vrijwel gelijk gebleven.

  2016   2018
Alcoholgebruik vóór de zwangerschap   44,2   44,2
Alcoholgebruik tijdens de zwangerschap   4,7   4,2

Gerelateerde pagina's

Nieuws

Links

  • Factsheet - Monitor Middelengebruik en Zwangerschap 2018
    In deze factsheet presenteren we de meest recente Nederlandse cijfers over het middelengebruik van vrouwen en partners vóór, tijdens en na de zwangerschap. T. Scheffers-van Schayck, W. den Hollander, E. van Belzen, K. Monshouwer, M. Tuithof.

Laatst gewijzigd: woensdag 3 juli 2019 10:14