Cijfers alcoholgebruik en zwangerschap

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol in cijfers
Ga direct naar achtergrondinformatie


In 2016 werd de monitor Zwangerschap en Middelengebruik uitgevoerd door het Trimbos-instituut, met daarin ook cijfers over alcoholgebruik voor en tijdens de zwangerschap. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 1858 moeders die het consultatiebureau bezochten met een kind van 0-4 jaar.

Alcoholgebruik voor de zwangerschap

In de vier weken voor de zwangerschap heeft 43% van de moeders alcohol gedronken. Een klein deel van deze moeders dronk in de vier weken voor de zwangerschap (bijna) dagelijks (3,1%), ruim een derde dronk wekelijks (35%) en 62 procent dronk enkele keren in de vier weken voorafgaand aan de zwangerschap. Gemiddeld dronken de moeders áls ze in de vier weken voor de zwangerschap dronken, minder dan twee glazen per keer. Alcoholgebruik in de vier weken voor de zwangerschap kwam vaker voor bij de 30-34-jarigen.

Ruim de helft van de hoogopgeleiden heeft alcohol gedronken in de vier weken voor de zwangerschap. Dit is significant hoger dan bij de laag opgeleiden en de middelbaar opgeleiden het geval was.

Alcoholgebruik tijdens de zwangerschap

Tijdens de zwangerschap (vanaf moment dat de vrouw weet dat ze zwanger is) daalt het gebruik van alcohol tot 4,6%. In verreweg de meeste gevallen ging het dan niet om een heel glas of meer, maar om een paar slokjes (87%).

Van de laagopgeleide moeders heeft 3,5% alcohol gedronken (inclusief alleen enkele slokjes) toen zij wisten dat ze zwanger waren, dit was 2,7% van de middelbaar opgeleide moeders en 6,3% van de hoogopgeleide moeders. Hiermee dronken de hoogopgeleide moeders significant vaker toen ze wisten dat ze zwanger waren dan de middelbaar opgeleide moeders.


Gerelateerde pagina's

Nieuws

Links


Laatst gewijzigd: dinsdag 15 mei 2018 09:28