Cijfers alcoholgebruik 55-plussers

Dit item maakt deel uit van dossiers: Alcohol en 50-plussers, Alcohol in cijfers
Ga direct naar achtergrondinformatie


In vergelijking met volwassenen tot 55 jaar, zijn er relatief veel ouderen die niet drinken. Maar er zijn ook relatief veel 55-plussers die overmatig drinken .

Cijfers gebruik van alcohol door 55-plussers

 • In vergelijking met andere volwassenen zijn er relatief veel 55-plussers (17.3-23%) die helemaal geen alcohol drinken[1].
 • In vergelijking met andere volwassenen is echter ook een relatief groot deel (6,7-12,6% van de 55-plussers) een overmatige drinker[1].
 • 8% van de 55-plussers binge drinkt wekelijks of (bijna) dagelijks [1].
 • Ondanks dat in het algemeen het alcoholgebruik afneemt met de leeftijd, gaan ouderen die overmatig drinken, juist meer drinken naarmate ze ouder worden. Gemiddeld gingen zij van 23 glazen naar 30 glazen per week in 6 jaar tijd[1]. 
 • Tussen 1992-2002 nam het percentage overmatige drinkers van 55-65 jaar toe, om in 2012 weer iets te dalen[1]. 
 • Van alle 55-plussers met een diagnose problematisch alcoholgebruik in de huisartsenpraktijk was in 2015 ongeveer tweederde man[1].
 • Het aanvankelijke verschil in alcoholgebruik tussen mannen en vrouwen wordt steeds kleiner: vrouwen gaan even frequent of soms nog frequenter dan mannen drinken en ook het verschil in het aantal glazen per week wordt steeds kleiner [4].

Cijfers over alcoholproblematiek bij 55-plussers

 • Vaak wordt een diagnose problematisch alcoholgebruik voor het eerst gesteld in de eerste lijn, veelal bij de huisarts. In 2015 werd in de totale groep 55-plussers bij 0,85% een diagnose problematisch alcoholgebruik geregistreerd door de huisarts. Hoe hoger de leeftijd, hoe minder vaak deze diagnose geregistreerd is [1].
 • Huisartsen registreerden in 2015 in de groep 55-64 jarigen meer problematisch alcoholgebruik dan in 2010 (van 0,98% in 2010 naar 1,13% in 2015) [1]. Onder 65-plussers was er geen verandering.
 • Afgelopen jaren nam het aandeel hulpvragers voor alcoholproblematiek in de verslavingszorg onder 55-plussers toe, van 18% in 2002 [2] naar 28,2% in 2015. Omgerekend gaat het hierbij om ruim 8.300 mensen [3]. De toename van 55-plussers in behandeling bij de verslavingszorg hangt waarschijnlijk vooral samen met het groeiend aantal ouderen.
 • Het aantal 55-plussers met een stoornis in het gebruik van alcohol is groter dan de groep die in behandeling is bij de verslavingszorg. Veel mensen die een alcoholprobleem hebben zijn niet bekend bij de verslavingszorg. Uit een bevolkingsstudie bleek dat 1,3% van de 55-70 jarigen voldoet aan de DSM-IV criteria voor deze stoornis [1]. Dit is vermoedelijk ook nog een onderschatting, vanwege de criteria die gebruikt worden.


Gerelateerde pagina's

Nieuws

Links

Referenties

 1. Veerbeek, M., Heijkants, C. & Willemse B. Alcoholgebruik onder 55-plussers. Utrecht: Trimbos-instituut, 2017.
 2. Wisselink, D.J., Kuijpers, W.G.T. & Mol, A. Kerncijfers verslavingszorg 2011. Houten: Stichting Informatie Voorziening Zorg, 2012.
 3. Wisselink, D.J., Kuijpers, W.G.T. & Mol, A. Kerncijfers verslavingszorg 2015. Houten: Stichting Informatie Voorziening Zorg, 2016.
 4. Bovens, R.H.L.M., Schuitema, A. & Schmidt, P.M. (2017). Resultaten IkPas-actie 2017. Tilburg, Tranzo.


Laatst gewijzigd: maandag 25 maart 2019 10:06