Cijfers alcohol op de SEH

Dit item maakt deel uit van dossiers: Alcohol en de SEH, Alcohol in cijfers
Ga direct naar achtergrondinformatie


Het Letsel Informatiesysteem (LIS) van VeiligheidNL houdt in een steekproef van SEH’s aantallen en karakteristieken bij van letsels door ongevallen [1]. Deze cijfers worden in het LIS geëxtrapoleerd naar heel Nederland. Voor alcohol worden gegevens verzameld over behandelingen wegens:

 • een alcoholvergiftiging ;
 • letsels na een ongeval of geweld waarbij voor zover bekend alcohol betrokken was;
 • letsel door zelfbeschadiging waarbij alcohol betrokken was.

Alcoholvergiftiging

Het LIS hanteert de volgende criteria voor het vaststellen van het aantal alcoholvergiftigingen.

Het betreft SEH-bezoeken als gevolg van een ongeval of geweldpleging waarbij:

 1. in de toedracht van het ongeval alcohol als betrokken product omschreven staat;
 2. ‘alcoholintoxicatie’ of een overige vergiftiging (in combinatie met alcohol) in de diagnose omschreven staat;
 3. alcoholgebruik de enige reden is voor SEH-bezoek (geen ander letsel aanwezig)
 4. geen sprake is van zelfbeschadiging (dit wordt apart gerapporteerd).
 • In 2016 zijn naar schatting 5.600 personen op de SEH  behandeld wegens een alcoholvergiftiging. Alhoewel dit een afname is ten opzichte van 2015 is het aantal SEH-bezoeken als gevolg van een alcoholvergiftiging in de afgelopen tien jaar wel toegenomen.
 • Ruim de helft van de patiënten in 2016 was jonger dan 25 jaar (53%). Er waren onder de patiënten meer mannen (63%) dan vrouwen (37%).
 • Een kwart (1.400) van de SEH-bezoekers met een alcoholvergiftiging was in 2016  jonger dan 18 jaar. Dit ligt iets lager dan in 2015 maar hoger dan tien jaar terug al zijn de verschillen niet statistisch significant. In 2016 was de gemiddelde leeftijd van de jongeren (11-17 jaar) met een alcoholvergiftiging 15,5 jaar.
 • In ruim een kwart van de gevallen (27%) was bekend dat gebruik van alcohol was gecombineerd met drugs, combinatiegebruik was het hoogst onder 20-44-jarigen.
 • Opname in het ziekenhuis voor verdere behandeling was geïndiceerd bij 40% van de patiënten met een alcoholvergiftiging.

Alcohol gerelateerd letsel

Alcoholgebruik kan ook leiden tot het oplopen van letsel door een ongeval zoals een val van een fiets of geweld na alcoholgebruik. Bij geweld kan degene die letsel oploopt zelf aanstichter zijn en/of slachtoffer zijn van iemand die gedronken heeft.

 • In 2016 werden naar schatting 16.300 personen behandeld op een SEH-afdeling naar aanleiding van een ongeval of geweldpleging waarbij voor zover bekend alcohol betrokken was. De cijfers fluctueren van jaar tot jaar maar er is sinds 2007 een significante stijging.
 • Drie kwart van de patiënten met een aan alcohol gerelateerd letsel in 2016 was man (76%) en 24% was jonger dan 25 jaar.
 • In ruim de helft van alle alcohol gerelateerde ongevallen was er sprake van een privé-ongeval (55%), zoals een val van de trap. Bij ruim een derde (36%) betrof het een verkeersongeval (meestal een val van de fiets). Bij 8% van de patiënten was er sprake van geweldpleging (slag, klap of stomp).

Registratie van het alcoholgebruik dat vooraf ging aan ongevallen of geweldpleging is overigens problematisch, omdat er op de SEH’s niet systematisch aan patiënten gevraagd wordt of er voorafgaand aan het ongeval alcohol gedronken is. Uit aanvullend onderzoek op basis van zelfrapportage bleek dat bijna zes keer meer SEH-bezoeken voor ongevallen gerelateerd waren aan alcohol dan op basis van de registratie geschat werd.

Zelfbeschadiging

Alcohol gerelateerde zelfbeschadiging kan betrekking hebben op vergiftigingen door (deels) alcohol, maar ook op zelfbeschadiging door bijvoorbeeld snijden, waarbij een persoon ook alcohol genuttigd heeft.

 • In 2016 werden naar schatting tussen de 1.500 en 3.200 personen behandeld op de SEH wegens letsel door zelfbeschadiging waarbij alcohol betrokken was.
 • 53% van hen was man en zes op de tien was in de leeftijd 25-54 jaar.

Nieuws

Links

Referenties

 1. Nijman, S. en H. Valkenberg (2017) Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Amsterdam: VeiligheidNL.

Laatst gewijzigd: dinsdag 15 mei 2018 10:08