Binge drinken en de vatbaarheid voor infecties

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol, weerstand en luchtweginfecties
Ga direct naar achtergrondinformatie


Er zijn aanwijzingen dat een eenmalige ‘binge’ (dat wil zeggen binnen korte tijd veel alcohol gebruiken) een effect kan hebben op het immuunsysteem. Het onderzoek naar het effect van binge drinken op het immuunsysteem staat nog in de kinderschoenen en veel is nog onduidelijk. Het acute (directe) effect van alcohol op het immuunsysteem is vermoedelijk minder ernstig dan het effect van chronisch overmatig alcoholgebruik (zie begrippenlijst) en mogelijk ook tijdelijk van aard. Toch kan een tijdelijke verstoring van het immuunsysteem ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Als een tijdelijke ‘immuundip’ door binge drinken (zie begrippenlijst) bijvoorbeeld optreedt op een drukke plek zoals in een bar, festival of op een feest, dan is het risico aanwezig dat je eerder besmet of geïnfecteerd raakt door rondzwevende ziekteverwekkers zoals bacteriën en virussen. Hieronder bespreken we twee onderzoeken waarin het effect van binge drinken op immuniteit onderzocht werd.

Afshar en collega’s (2015) deden onderzoek onder proefpersonen zonder verslavingsgeschiedenis [1]. Proefpersonen dronken alcohol totdat ze een promillage van 0.8 bereikten (in dit onderzoek gedefinieerd als binge drinken). Vervolgens werd er na 20 minuten, 2 uur en 5 uur bloed afgenomen. Na 20 minuten bleek er een verhoogde activiteit van drie type witte bloedcellen; de leukocyten, monocyten en NK-cellen (natural killer cells). Ook bleek er een verhoogde activiteit van cytokines die een signaleringsfunctie hebben in het immuunsysteem. De bloedafnames van 2 en 5 uur na de piekintoxicatie lieten het omgekeerde effect zien. Er werden minder monocyten en NK-cellen in het bloed gevonden en er werden ook hogere niveaus van bepaalde typen cytokines aangetroffen die het signaal aan het immuunsysteem afgeven om minder actief te worden [1]. Met andere woorden: zelfs een aantal uren na het binge drinken bleek er nog een verminderde activiteit van het immuunsysteem.

In een ander onderzoek werd eveneens een nadelig effect van binge drinken op het immuunsysteem gevonden [2]. Ook in dit onderzoek dronken gezonde proefpersonen een grote hoeveelheid alcohol tot een piekintoxicatie van 0,8 promille. Op verschillende momenten werd er bij proefpersonen bloed afgenomen. De onderzoekers constateerden sporen van bacterieel DNA en een snelle toename van endotoxinen. Endotoxinen zijn giftige stoffen die in de celwand van bepaalde bacteriën zitten en vrijkomen als de cel is vernietigd. Endotoxinen onderdrukken een immuunrespons. Deze constateringen wijzen erop dat bacteriën door de darmwand zijn binnengedrongen in het lichaam. De bevindingen laten zien dat één keer binge drinken al een nadelig effect heeft op de immuunrespons [2].


Gerelateerde pagina's

Referenties

  1. Afshar, M., Richards, S., Mann, D., Cross, A., Smith, G.B., Netzer, G., Kovacs, E. and Hasday, J. (2015). Acute Immunomodulatory Effects of Binge Alcohol Ingestion. Alcohol, 49(1), 57–64.
  2. Bala, S., Marcos, M., Gattu, A.,  Catalano, D. & Szabo, G. (2014). Acute Binge Drinking Increases Serum Endotoxin and Bacterial DNA Levels in Healthy Individuals. PLOS One, volume 9, pp 1-5.