Bewustwording en vroegsignalering in het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik

Dit item maakt deel uit van dossier: Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik
Ga direct naar achtergrondinformatie


‘Bewustwording en vroegsignalering’ is één van de vijf thema’s in het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik. De deelnemende partijen hebben samen ambities, concrete doelstellingen en acties geformuleerd.

Landelijke bewustwordingscampagnes

De deelnemende partijen hebben afgesproken de bestaande landelijke campagnes NIX18 en Ikpas/’40 dagen geen druppel’ voort te zetten. Meer informatie over deze campagnes vindt u op de pagina Voorlichting en Bewustwording.

Kennis over schadelijke gevolgen

Eén van de doelstellingen van het akkoord is om de Nederlandse burgers beter bekend te maken met de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik. Meer informatie hierover vindt u op de pagina’s Alcohol en de lichamelijke gezondheid, Alcohol en de psychische gezondheid, Maatschappelijke gevolgen alcoholgebruik.

Vroegsignalering

In het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik  worden diverse acties ingezet om vroegtijdige herkenning van alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid te verbeteren. Er wordt onder andere een landelijk platform vroegsignalering opgezet. Op deze website vindt u meer informatie over vroegsignalering in de huisartsenpraktijk, op de Spoedeisende Hulp (SEH), op het werk en voor de doelgroep 50-plussers.


Links


Laatst gewijzigd: woensdag 24 april 2019 15:08