Beschikbaarheid van alcohol en COVID-19

Ga direct naar achtergrondinformatie


Eén van de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 is het (tijdelijk) sluiten van alle eet- en drinkgelegenheden en veel openbare gelegenheden. Ook worden publieksevenementen en festivals afgelast of verplaatst naar een later tijdstip. Uit internationaal onderzoek blijkt dat het beperken van het aantal verkooppunten en openingstijden leidt tot vermindering van alcoholgebruik [1]. Hoewel alcoholhoudende drank momenteel nog wel te verkrijgen is bij (online) thuisbezorgkanalen, levensmiddelenwinkels en slijterijen, is alcoholhoudende drank door de coronamaatregelen niet meer te verkrijgen in de horeca en sportkantines en bij publieksevenementen en festivals. De coronamaatregelen zorgen voor het wegvallen van het alcoholgebruik in Nederland in deze traditionele drinkomgevingen. Daarentegen zijn er veranderingen in het alcoholgebruik thuis. Zo zijn er bijvoorbeeld online borrels en online drinkrituelen, zoals drankspelletjes via sociale media. Dit leidt tot een toename van het alcoholgebruik in de thuissituatie. 


Gerelateerde pagina's

Nieuws

Referenties

1.Burton, R., Henn, C., Lavoie, D., O'Connor, R., Perkins, C., Sweeney, K., ... & Musto, V. (2017). A rapid evidence review of the effectiveness and cost-effectiveness of alcohol control policies: an English perspective. The Lancet, 389(10078), 1558-1580.


Laatst gewijzigd: vrijdag 10 april 2020 17:16