Beleidsaanbevelingen voor preventie en hulp bij alcohol en 55-plussers

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol en 55- plussers
Ga direct naar achtergrondinformatie


In het rapport Alcohol en 55-plussers wordt een aantal aanbevelingen gedaan om problematisch alcoholgebruik te voorkomen en hier tijdig op te interveniëren. Dit zijn:

De kennis over alcohol verbeteren

Het merendeel van de 55-plussers is zich niet bewust dat alcohol verslavend (75%) of niet goed voor de gezondheid (82,7%) is [1]. Een groot deel (39,3%) van de 55-plussers denkt dat de norm voor verantwoord alcoholgebruik op twee glazen per dag ligt. Naarmate de leeftijd hoger wordt, geeft men vaker aan geen idee te hebben van de huidige norm voor verantwoord alcoholgebruik [1].

Huisarts en andere hulpverleners trainen in het bespreekbaar maken van alcoholgebruik

De huisarts kan een belangrijke rol spelen bij de preventie en behandeling van alcoholproblematiek. Het percentage 55-plussers waarbij de huisarts alcoholproblematiek registreert ligt met 0,85% [1] beduidend lager dan bijvoorbeeld de 6,7% uit de NEMESIS-2 en de 12,6% uit de LASA [1]. Ook geven ouderen zelf aan dat de huisarts weinig naar hun alcoholgebruik vraagt [1]. Daarnaast dienen hulpverleners die betrokken zijn bij ingrijpende levensgebeurtenissen alert te zijn op het alcoholgebruik van 55-plussers [1]. Training is nodig in het ter sprake van brengen van alcoholgebruik, in het doorvragen (niet genoegen nemen met ‘het gaat goed’) en in het gebruik van screeningstools.

De beschikbaarheid van alcohol inperken

Alcohol is makkelijk beschikbaar via supermarkten en ook op andere plekken zoals bij de kapper (het zogenaamde ‘blurring’) en bij (sport)verenigingen. Dit kan beperkt worden en ook kunnen alcoholvrije alternatieven gepromoot worden.

Het stigma op hulp zoeken voor alcoholproblemen verminderen

Ouderen willen niet als alcoholist of verslaafde te boek staan [1]. Mensen die afhankelijk zijn van alcohol worden, in vergelijking met andere psychische stoornissen, vaker afgewezen door anderen en hebben meer te maken met discriminatie [2]. Stigma en vooroordelen kunnen verminderd worden door duidelijk te maken dat het iedereen kan overkomen [3].

Beschikbare preventieve interventies aanpassen

55-plussers kunnen baat hebben bij laagdrempelige preventieve e-health interventies [4]. Deze interventies, zoals www.minderdrinken.nl, zijn nu gericht op jongere volwassenen en sluiten qua taalgebruik, voorbeelden en ervaren problemen niet aan op de groep 55-plussers en de redenen waarom zij drinken [1]. Ook kortdurende interventies door de huisarts of POH-GGZ kunnen verder worden doorontwikkeld om aan te sluiten bij 55-plussers. Onderzoek laat zien dat kortdurende interventies via de huisartsenpraktijk werken in het verminderen van alcoholgebruik bij ouderen, al is niet precies bekend wat er aangeboden wordt [2]. Een Nederlands voorbeeld van een kortdurende interventie is de Moti-55plus.


Gerelateerde pagina's

Links

Referenties

  1. Veerbeek, M., Heijkants, C. & Willemse, B. Alcoholgebruik onder 55-plussers. Utrecht: Trimbos-instituut, 2017.
  2. Armstrong-Moore, R., Haighton, C., Davinson, N. & Ling, J. (2018). Interventions to reduce the negative effects of alcohol consumption in older adults: a systematic review. BMC Public Health, 18(1), 302.
  3. Keyes, K.M., Hatzenbuehler, M.L., McLaughlin, K.A., Link, B., Olfson, M., Grant, B.F., & Hasin, D. (2010). Stigma and treatment for alcohol disorders in the United States. American Journal of Epidemiology, 172(12), 1364-1372.
  4. Riper, H., Hoogendoorn, A., Cuijpers, P., Karyotaki, E., Boumparis, N., Mira, A., Andersson, G., Berman A.H., Bertholet, N., Bischof, G., Blankers, M., Boon, B., Boß, L., Brendryen, H., Cunningham, J., Ebert, D., Hansen, A., Hester, R., Khadjesari, Z., Kramer, J., Murray, E., Postel, M., Schulz, D., Sinadinovic, K., Suffoletto, B., Sundström, C., de Vries, H., Wallace, P., Wiers, R.W. & Smit, J.H. (2018). PLoS Medicine, 15(12), e1002714.

Laatst gewijzigd: maandag 13 mei 2019 12:52