Alcoholvrij in het Nationaal Preventieakkoord

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcoholvrije dranken
Ga direct naar achtergrondinformatie


In het Nationaal Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik zijn met de deelnemende partijen een aantal afspraken gemaakt over alcoholvrije dranken en dan met name over alcoholvrij bier (1).

Geen alcoholvrij onder de 18 jaar

In het Nationaal Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik wordt gesteld dat alcoholvrij bier niet bedoeld is voor jongeren onder de 18 jaar. Deze afspraken zijn gedaan omdat op dit moment nog niet duidelijk is of de consumptie van alcoholvrij bier mogelijk een negatief effect kan hebben op minderjarigen, zoals het wennen aan de smaak van bier of het sneller beginnen aan de consumptie van alcoholhoudend bier. Voor meer informatie over dit effect, zie het item ‘Mogelijk ongewenste effecten van alcoholvrije dranken’.

Er is afgesproken dat reclame voor alcoholvrij bier daarom niet op minderjarigen wordt gericht. De Nederlandse Brouwers en STIVA stelden een reclamecode op voor verantwoorde marketing van alcoholvrij bier (2). Daarnaast onderzochten het RIVM en het Trimbos-instituut het effect van reclame voor alcoholvrije dranken op jongeren.  In dit onderzoek geven jongeren aan dat zij denken dat door reclame voor alcoholvrije dranken eerder gekozen zal worden voor alcoholvrije dranken als alternatief voor dranken met alcohol (3). Maar de jongeren denken ook dat de ervaring met alcoholvrije dranken de drempel kan verlagen om dezelfde dranken met alcohol te gaan proberen, omdat ze al gewend zijn aan de smaak. Volwassenen, ook ouders, zijn zich minder bewust van dit negatieve effect van reclame voor alcoholvrij (3).

Alcoholvrij in de sport

De Sportsector en de Nederlandse Brouwers hebben in het Nationaal Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik afgesproken dat ze vanaf 2019 geen nieuwe contracten meer afsluiten om langs sportvelden op amateurclubs reclame te plaatsen voor alcoholhoudende drank. De al bestaande borden zullen binnen vier jaar na ondertekening verdwenen zijn. Dit is één van de maatregelen om een gezonde sportomgeving te stimuleren, conform de ambities en doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord. Onderdeel hiervan is ook om het aanbod en het gebruik van het alcoholvrije alternatief in sportkantines te bevorderen (1).

Alcoholvrij bij studentenorganisaties

Met de Nederlandse Brouwers is binnen het Nationaal Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik afgesproken dat zij alcoholarm en alcoholvrij bier standaard beschikbaar hebben in het assortiment en promoten onder studentenorganisaties waarmee zij contracten hebben. Verder organiseren de brouwers en de betrokken besturen minimaal twee keer per jaar een campagne om alcoholvrij te stimuleren. De periodes waarin dit gedaan wordt zijn de introductietijd en één van de tentamenperiodes (1).


Gerelateerde pagina's

Referenties

  1. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2018). Nationaal Preventieakkoord; naar een gezonder Nederland. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
  2. Stichting Reclamecode (2020). Reclamecode voor Alcoholvrij en Alcoholarm Bier. Geraadpleegd op 1-7-2021: https://www.reclamecode.nl/nrc/reclamecode-voor-alcoholvrij-en-alcoholarm-bier-rvaab/
  3. De Wit, G.A., Everaars, B., Bilderbeek, B., Visscher, K., Hendrikx, R. en Voogt, C. (2021). Reclame voor en gebruik van alcoholvrije dranken. Utrecht: RIVM. Geraadpleegd op 6-7-2021: https://www.rivm.nl/publicaties/reclame-voor-en-gebruik-van-alcoholvrije-dranken

Laatst gewijzigd: woensdag 13 november 2019 16:51