Alcoholvrij in het Nationaal Preventieakkoord

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcoholvrije dranken
Ga direct naar achtergrondinformatie


In het Nationaal Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik zijn met de deelnemende partijen een aantal afspraken gemaakt over alcoholvrije dranken en dan met name over alcoholvrij bier [1].

Geen alcoholvrij onder de 18 jaar

In het Nationaal Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik wordt gesteld dat alcoholvrij bier niet bedoeld is voor jongeren onder de 18 jaar. Deze afspraken zijn gedaan omdat op dit moment nog niet duidelijk is of de consumptie van alcoholvrij bier mogelijk een negatief effect kan hebben op minderjarigen, zoals het wennen aan de smaak van bier of het sneller beginnen aan de consumptie van alcoholhoudend bier.

Er is afgesproken dat reclame voor alcoholvrij bier daarom niet op minderjarigen wordt gericht. In overleg met betrokken stakeholders bij het Preventieakkoord, stellen de Nederlandse Brouwers en STIVA een code op voor verantwoorde marketing van alcoholvrij bier. Aansluitend hierop wordt onderzoek gedaan naar het effect van marketing van 0.0%-dranken op de alcoholconsumptie van jongeren. De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen in de code [1].

Alcoholvrij in de sport

De Sportsector en de Nederlandse Brouwers hebben in het Nationaal Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik afgesproken dat ze vanaf 2019 geen nieuwe contracten meer afsluiten om langs sportvelden op amateurclubs reclame te plaatsen voor alcoholhoudende drank. De al bestaande borden zullen binnen vier jaar na ondertekening verdwenen zijn. Dit is één van de maatregelen om een gezonde sportomgeving te stimuleren, conform de ambities en doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord. Onderdeel hiervan is ook om het aanbod en het gebruik van het alcoholvrije alternatief in sportkantines te bevorderen [1].

Alcoholvrij bij studentenorganisaties

Met de Nederlandse Brouwers is binnen het Nationaal Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik afgesproken dat zij alcoholarm en alcoholvrij bier standaard beschikbaar hebben in het assortiment en promoten onder studentenorganisaties waarmee zij contracten hebben. Verder organiseren de brouwers en de betrokken besturen minimaal twee keer per jaar een campagne om alcoholvrij te stimuleren. De periodes waarin dit gedaan wordt zijn de introductietijd en één van de tentamenperiodes [1].


Gerelateerde pagina's

Referenties

  1. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2018). Nationaal Preventieakkoord; naar een gezonder Nederland. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Laatst gewijzigd: woensdag 13 november 2019 16:51