Alcoholpreventietaken sociale wijkteams

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcoholgebruik en sociale wijkteams
Ga direct naar achtergrondinformatie


Alcoholpreventie omvat alle interventies en maatregelen die erop gericht zijn om de gezondheid te bevorderen en ziekten of gezondheidsproblemen door alcoholgebruik te voorkomen [1]. Onderstaande preventievormen kunnen passend zijn voor de sociale wijkteams, afhankelijk van de opdracht die ze hebben:

Selectieve alcoholpreventie

Selectieve preventie richt zich op bevolkingsgroepen met een verhoogd risico.

  • Het uitvragen en vaststellen van het alcoholgebruik in relatie tot bestaande psychische, sociale problemen en of lichamelijke klachten (zoals schulden, slaapproblemen en agressie);
  • Het bewust maken van de effecten van (problematisch) alcoholgebruik en de mogelijke relatie ervan met bestaande psychische, sociale problemen en of lichamelijke klachten;
  • Het motiveren van ondersteuning van cliënten bij het verminderen van hun alcoholgebruik.

Geïndiceerde alcoholpreventie

Preventie die zich richt zich op mensen met beginnende klachten.
Het begeleiden van cliënten bij het minderen van hun alcoholgebruik, door medewerkers die hierin getraind zijn (bijvoorbeeld met een achtergrond in de verslavingszorg of GGZ). Als deze expertise niet in het team aanwezig is, wordt hierop samengewerkt met de IVZ (bijvoorbeeld door consultatie of doorverwijzing).

Zorggerelateerde alcoholpreventie

Het bieden van ondersteuning aan cliënten die terug in de wijk komen, na behandeling in de verslavingszorg/GGZ.

Aandacht voor kinderen van ouders met verslavingsproblematiek

Kinderen van ouders met een verslaving (KOV) lopen een verhoogd risico om zelf ook verslavingsproblemen te ontwikkelen. Voor hen is een aanbod ontwikkeld.

Gerelateerde pagina's


Nieuws

Referenties

  1. RIVM (2015, 22 september); Wat is preventie, geraadpleegd op 31 oktober 2018.

Laatst gewijzigd: vrijdag 22 maart 2019 16:53