Alcoholmarketing in het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik

Dit item maakt deel uit van dossier: Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik
Ga direct naar achtergrondinformatie


‘Marketing van alcoholhoudende drank’ is één van de vijf thema’s in het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik. De deelnemende partijen hebben samen ambities, concrete doelstellingen en acties geformuleerd. 

Regulering van marketing in Nederland

In de introductie van het thema marketing in het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik wordt gesproken over de huidige stand van zaken rondom de (zelf)regulering van alcoholmarketing in Nederland en de vergelijking met andere Europese landen.

Reclamebeperkingen

In en rondom het akkoord zijn diverse acties beschreven gericht op het verminderen van alcoholreclame. Zo wordt voorzien in een afbouw van alcoholreclame langs de velden bij amateursport. Daarnaast heeft de Staatssecretaris aangegeven een wetsvoorstel in te dienen om prijsacties voor alcoholhoudende dranken te beperken tot maximaal 25% korting op de originele prijs. Ook zetten partijen zich in dat jongeren minder in aanraking komen met alcoholreclame via social media en plekken waar ze vaak komen.

Onderzoek naar beschikbaarheid en prijs

Naast alcoholmarketing, die met name gaat over de zichtbaarheid van alcoholhoudende dranken  en merken, zijn de deelnemende partijen het  eens geworden over de noodzaak van onderzoeken naar de beschikbaarheid en prijs van alcoholhoudende drank. Meer informatie over de beschikbaarheid van alcoholhoudende drank vindt u op de pagina’s Beschikbaarheid en verantwoorde verstrekking en (effectieve) Maatregelen en interventies. Deze website biedt ook meer informatie over het huidige Prijsbeleid in Nederland.


Nieuws

Links


Laatst gewijzigd: woensdag 24 april 2019 17:00