Alcoholinterventies voor sociale wijkteams

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcoholgebruik en sociale wijkteams


De onderstaande interventies en tools kunnen worden ingezet voor alcoholpreventie in de wijk. De verslavingszorg kan ze onder de aandacht brengen bij wijkteams en inzetten in de samenwerking met als doel dat de wijkteams en hun cliënten hier vervolgens zelf mee aan de slag gaan. Het aanbod is veelal onbekend in sociale wijkteams.

Voor sociale wijkteammedewerkers

Praktijkproducten voor sociale wijkteams op basis van de Zorgstandaard Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving

Alcoholbespreken.ivo.nl
Deze website biedt professionals die werken in de wijk informatie, tips en adviezen om overmatig alcoholgebruik te signaleren en bespreekbaar te maken. Daarnaast zijn er werkkaarten voor professionals, naasten en cliënten. De werkkaart alcohol voor medewerkers sociale wijkteams biedt op overzichtelijke wijze de belangrijke informatie over, onder andere: 

a. de signalen van overmatig alcoholgebruik;
b. het bespreekbaar maken van alcoholgebruik;
c. tips om cliënten te motiveren en te begeleiden, en;
d. tips om naasten te betrekken.

Scholing & voorlichting

Trainingen georganiseerd door regionale instelling voor verslavingszorg
Afdelingen verslavingspreventie bieden groepstrainingen voor het vergroten van kennis en vaardigheden over middelen en het signaleren en bespreken van gebruik.

Ook zijn er online trainingen gericht op verschillende professionals, zoals: 

  • E-learning Alcohol en Drugs – Basiscursus - Trimbos-instituut
    Voor iedereen die meer wil weten over Alcohol en Drugs. Met aandacht voor de hoofdeffecten van alcohol en drugs en informatie over de meest gebruikte drugs.
  • E-learning Open en Alert - Trimbos-instituut
    Voor begeleiders van cliënten met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en medewerkers van sociale wijkteams. De basistraining geeft informatie over de werking en risico’s van alcohol en drugs. In de vaardigheidstraining staat het signaleren en bespreekbaar maken van mogelijke middelengebruik van cliënten centraal. Omdat de e-learning in principe voor de residentiele hulpverlening is ontwikkeld, dient dit dan eerst op maat te worden gemaakt voor sociale wijkteams.

KOPP/KVO trainingen georganiseerd door regionale instelling voor verslavingszorg samen met ggz-instellingen
Binnen vele gemeenten worden voor alle leeftijdsgroepen groepscursussen en online-interventies aangeboden.
Zoals: Piep zei de muis (4-8 jaar); Doepraat groep (8-12 jaar), Tienercursus (12-18 aar) en Jongerencursus (18-24 jaar). Online interventies: Kopstoring (16-25 jaar), Kopopouders (ouders), gezinsinterventie. Zie: www.koppkvo.nl

Webinars
Webinars van instellingen van verslavingszorg en GGZ zijn laagdrempelig en gratis te volgen vanaf een werkplek of thuis. Ze kunnen live worden bijgewoond waarbij vragen kunnen worden ingestuurd. Ze kunnen vaak ook worden teruggekeken en zijn daarmee geschikt om in te zetten in de sociale wijkteams.

Zie enkele voorbeelden van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) onderaan deze pagina, bij Gerelateerde pagina’s.

KOPP/KVO -interventies

Landelijke campagnes

IkPas
Jaarlijkse actie gericht op het tijdelijk (30 of 40 dagen) geen alcohol drinken, met ondersteuning van lokale GGD-en, zorginstellingen en verslavingspreventie. Deze positieve campagnes past goed bij de taken van het sociale wijkteam. De verslavingszorg kan het wijkteam ondersteunen bij de werving en of organiseren van een informatiebijeenkomst.

Nix18
De campagne NIX18 richt zich op het ondersteunen, versterken en uitdragen van de sociale norm ‘niet drinken en roken tot je 18e‘. De boodschap ‘NIX is de afspraak. Niet roken, Niet drinken.’ richt zich op de hele samenleving en in het bijzonder op ouders en de omgeving van jongeren.

Methodieken van casuïstiek bespreking

Online training: effectieve casusbesprekingen in sociale wijkteams – Movisie
Movisie biedt een gratis online training om sociale wijkteams te leren op een gestructureerde manier en binnen 20 minuten een casusbespreking te houden volgens de ‘4-stappen methode’.

Voor cli├źnten

Online interventies
Hieronder staan online interventies voor volwassenen die, zelfstandig of met begeleiding (blended zelfhulp), willen minderen of stoppen met alcohol drinken.

Minder drinken app
Cursus voor volwassenen die zelfstandig hun alcoholgebruik willen minderen of stoppen. Met een zelftest wordt bekeken of de cursus aansluit op het drinkgedrag. 
Kosten: €19,95 (begeleide versie is gratis).

Jellinek Zelfhulp Alcohol
Online programma van 6 weken voor volwassenen om zelfstandig het alcoholgebruik te minderen of stoppen. Met een forum voor deelnemers. 
Kosten: gratis.

Alcohol en ik
Online training van 5 tot 6 weken voor volwassenen om bewust te worden van je alcoholgebruik en te minderen of stoppen. 
Kosten: gratis.

Alcoholdebaas
Website met informatie over alcohol, een actief en anoniem forum en mogelijkheid tot gratis en anoniem advies van een hulpverlener. Na het advies volgt eventueel online behandeling met als doel stoppen met drinken of verantwoord drinken.

Alcohol onder controle
Online programma van 12 tot 16 weken met deskundige hulp/begeleiding, voor volwassenen die hun alcoholgebruik willen minderen of stoppen. Vergoeding via basisverzekering.

Alcohol en ouderen
Website die ouderen bewust maakt van hun alcoholgebruik. Inclusief zelfhulpmodule om grip te krijgen op het alcoholgebruik. 
Kosten: 7 euro voor een jaar gebruik van alle Mirro modules.

Alcohol informatie voor het publiek

Alcoholinfo.nl
Informatie voor het publiek over alcohol. Met ook (opvoed)tips voor ouders. Vragen over alcohol kunnen (telefonisch, via mail of chat) worden gesteld aan de Alcohol Infolijn.

Alcohol zwangerschap en opvoeding

Alcoholvrijzwanger.nl
Cursus voor zwangere vrouwen die meer willen weten over de gevolgen van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. In de cursus krijgen zij informatie, zijn er filmpjes, vragen en persoonlijke adviezen. De cursus is opgebouwd uit drie sessies, die ieder ongeveer twintig minuten duren.
Kosten: gratis.

Praten met uw kind
Online cursus voor ouders met kinderen van 10-18 jaar, die meer willen weten over het opvoeden van hun kinderen als het gaat om roken, alcohol drinken en blowen. Kosten: gratis.

Terugvalpreventie:

Outreachend werken
Het sociale wijkteam kan een rol spelen in de terugvalpreventie door cliënten die klaar zijn met hun behandeling bij de verslavingszorg en weer terug in de wijk komen regelmatig te bezoeken. Hierbij is vooral belangrijk dat er afstemming is met de voormalige behandelende instelling over nazorg en hoe dat wordt gefinancierd.

Gerelateerde pagina's

Met uitleg over het proces van verslaving, de fasen en functies van gebruik en portretten van mensen met een verslaving. Voor betrokkenen, wijkteams, jongerenwerkers en andere hulpverleners.
Over de impact van alcohol op het ouder wordende lichaam en de verandering van de leefsituatie. Met tips voor betrokkenen of professionals.
Leer stap voor stap drugs- en alcoholgebruik herkennen en overmatig gebruik bespreekbaar te maken.

Laatst gewijzigd: vrijdag 22 maart 2019 22:40