Alcohol en ziekteverloop van het coronavirus (COVID-19)

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol en het nieuwe coronavirus (COVID-19)
Ga direct naar achtergrondinformatie


Het is aannemelijk dat mensen die vaak en veel alcohol gebruiken een groter gezondheidsrisico lopen bij besmetting met het coronavirus. Momenteel is de relatie tussen alcohol en het ziekteverloop van het coronavirus (COVID-19) nog niet duidelijk. Er lijkt vooralsnog geen directe biologische link te zijn (zoals bijvoorbeeld bij roken en het effect daarvan op de toename van de receptoren waar het virus op aangrijpt [1]). Toch zijn er met betrekking tot alcohol verschillende aanwijzingen dat het op een indirecte manier een nadelige invloed op het ziekteverloop na een corona-infectie kan hebben. We proberen dat hier te verklaren aan de hand van de beschikbare kennis over de lichamelijke gevolgen van alcoholgebruik. 


Nieuws

Referenties

1.Vardavas, C. I., & Nikitara, K. (2020). COVID-19 and smoking: A systematic review of the evidence. Tobacco Induced Diseases, 18.

2.Sarkar, D., Jung, M. K., & Wang, H. J. (2015). Alcohol and the immune system. Alcohol research: current reviews, 37(2), 153.

3.Afshar, M., Richards, S., Mann, D., Cross, A., Smith, G. B., Netzer, G., ... & Hasday, J. (2015). Acute immunomodulatory effects of binge alcohol ingestion. Alcohol, 49(1), 57-64.

4.Independent. (2020) Coronavirus: Alcohol is ‘unhelpful coping strategy’ for lockdown, WHO says. Verkregen van https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-alcohol-world-health-organisation-drugs-addiction-mental-health-lockdown-a9428546.html. (Verkregen op 10 april 2020)

5.Emami, A., Javanmardi, F., Pirbonyeh, N., & Akbari, A. (2020). Prevalence of Underlying Diseases in Hospitalized Patients with COVID-19: a Systematic Review and Meta-Analysis. Archives of Academic Emergency Medicine, 8(1).

6.Kuerbis, A., Sacco, P., Blazer, D. G., & Moore, A. A. (2014). Substance abuse among older adults. Clinics in geriatric medicine, 30(3), 629-654.

7.RIVM. (2020). Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland 24 maart 2020. Verkregen van https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-03/Epidemiologische%20situatie%20COVID-19%2024%20maart%202020.pdf (Verkregen op 10 april 2020)


Laatst gewijzigd: vrijdag 10 april 2020 17:26