Alcohol en ziekteverloop van het coronavirus (COVID-19)

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol en het coronavirus (COVID-19)
Ga direct naar achtergrondinformatie


Het is aannemelijk dat mensen die vaak en veel alcohol gebruiken een groter gezondheidsrisico lopen bij besmetting met het coronavirus [1]. Momenteel is de relatie tussen alcohol en het ziekteverloop van het coronavirus (COVID-19) nog onduidelijk. Er lijkt vooralsnog geen directe biologische link te zijn (zoals bijvoorbeeld bij roken en het effect daarvan op de toename van de receptoren waar het virus op aangrijpt [2]). Toch zijn er met betrekking tot alcohol verschillende aanwijzingen dat het op een indirecte manier een nadelige invloed op het ziekteverloop na een corona-infectie kan hebben. We proberen dat hier te verklaren aan de hand van de beschikbare kennis over de lichamelijke gevolgen van alcoholgebruik. 

  • Overmatig en zwaar drinken, waaronder binge-drinken, leiden tot een verslechterd functioneren van het immuunsysteem en een lagere weerstand [1, 3, 4]. Een verlaagde weerstand kan leiden tot een ernstiger beloop van de infectieziekte en/of tot complicaties, zoals longontsteking. Bovendien vertraagt alcoholgebruik het herstel van de infecties [3]. Vanwege dit negatieve effect op het immuunsysteem waarschuwen deskundigen van de WHO voor het drinken van alcohol tijdens de coronacrisis [5]. 
  • Overmatig en zwaar drinken hangen samen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Juist van deze twee chronische aandoeningen is momenteel duidelijk dat ze geassocieerd zijn met een ernstiger verloop van COVID-19 [6]. Individuen die door hun alcoholgebruik gezondheidsschade zoals hart- en vaatziekten en/en diabetes type 2 hebben, lopen hierdoor een grotere kans op een ernstiger verloop na infectie met het nieuwe coronavirus.
  • Alcohol kan de werking van medicijnen verminderen of juist versterken [7]. Dit kan ook opgaan voor medicijnen die nodig zijn voor de bestrijding van ziektesymptomen. Door alcoholgebruik is er een kans dat medicijnen minder of niet optimaal werken. Ook is er een grotere kans op negatieve bijwerkingen van medicijnen.

Er blijken veel meer mannen dan vrouwen te zijn opgenomen op de IC voor COVID-19 [8]. Naast dat er biologische man-vrouw verschillen zijn in de werking van het immuunsysteem, is het ook mogelijk dat leefstijlfactoren (alcohol, roken, bewegen, voeding) een rol spelen. Mannen roken en drinken over het algemeen meer dan vrouwen, en hebben vaker obesitas [9]. De rol van leefstijlfactoren en de specifieke rol van alcohol hierin, moet goed worden onderzocht. 


Nieuws

Referenties

1. Calina, D., Hartung, T., Mardare, I., Mitroi, M., Poulas, K., Tsatsakis, A, Rogoveanu, I., Docea, A.O. (2021). COVID-19 pandemic and alcohol consumption: Impacts and interconnections. Toxology Reports, 8, 529-535.
2. Vardavas, C. I., & Nikitara, K. (2020). COVID-19 and smoking: A systematic review of the evidence. Tobacco Induced Diseases, 18.
3. Sarkar, D., Jung, M. K., & Wang, H. J. (2015). Alcohol and the immune system. Alcohol research: current reviews, 37(2), 153.
4. Afshar, M., Richards, S., Mann, D., Cross, A., Smith, G. B., Netzer, G., ... & Hasday, J. (2015). Acute immunomodulatory effects of binge alcohol ingestion. Alcohol, 49(1), 57-64.
5. Independent. (2020) Coronavirus: Alcohol is ‘unhelpful coping strategy’ for lockdown, WHO says. Verkregen van https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-alcohol-world-health-organisation-drugs-addiction-mental-health-lockdown-a9428546.html. (Verkregen op 10 april 2020)
6. Emami, A., Javanmardi, F., Pirbonyeh, N., & Akbari, A. (2020). Prevalence of Underlying Diseases in Hospitalized Patients with COVID-19: a Systematic Review and Meta-Analysis. Archives of Academic Emergency Medicine, 8(1).
7. Kuerbis, A., Sacco, P., Blazer, D. G., & Moore, A. A. (2014). Substance abuse among older adults. Clinics in geriatric medicine, 30(3), 629-654.
8. RIVM. (2020). Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland 24 maart 2020. Verkregen van https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-03/Epidemiologische%20situatie%20COVID-19%2024%20maart%202020.pdf (Verkregen op 10 april 2020)
9. NHG (2015). Man-vrouwverschillen in leefstijl. Verkregen van https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/bijlage_1_zorgmodule_leefstijl.pdf (Verkregen op 2 augustus 2021)


Laatst gewijzigd: dinsdag 14 september 2021 17:26