Alcohol en stress

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol en psychische gezondheid
Ga direct naar achtergrondinformatie


Er is een samenhang tussen stress en (problematisch) alcoholgebruik. De impact van stress op alcoholgebruik en het risico op het ontstaan van problematisch alcoholgebruik hangen af van de aard, de duur en de ernst van de ervaren stress evenals van de levensfase waarin deze stress wordt ervaren [1]. 

Stress in het dagelijks leven

Stress door scheiding of het verliezen van een baan (general life stress) is een risicofactor voor stoornissen in het gebruik van alcohol [1]. Dit geldt ook voor stress op het werk, bijvoorbeeld bij minder goede arbeidsomstandigheden of bij slechte arbeidsverhoudingen tussen werknemer en leidinggevende en werknemers onderling [2,3,4]. Ook het stoppen met werk vanwege pensioen kan een stressfactor zijn die tot problematisch alcoholgebruik leidt [5]. 

Acute stress en trauma

Acute stress, bijvoorbeeld door traumatische gebeurtenissen zoals terroristische aanslagen of andere rampen, leidt wel tot gemiddeld meer alcoholgebruik in de bevolking maar slechts tot een kleine toename in stoornissen in het gebruik van alcohol [1].

Een belangrijke verklaring hierbij biedt de zelfmedicatiehypothese, waarbij mensen alcohol gebruiken om de stressklachten te verminderen. Dit wordt ook wel coping genoemd. Ten aanzien van post-traumatische stress is bewijs gevonden voor deze hypothese [6].
Ook ouderen met hogere stressniveaus lopen een groter risico op zwaar drinken wanneer zij vooral drinken om problemen te vergeten (coping) of om de roes te voelen (enhancement) [7].

Recent onderzoek gedurende de coronacrisis laat zien dat er een relatief grote groep mensen (11%-21,2%) meer is gaan drinken tijdens deze crisis [8].Er zijn aanwijzingen dat met name werkenden in de cruciale beroepen (meer) alcohol gaan drinken om de gevoelens van stress te verminderen [9].

Kindermishandeling in de vorm van bijvoorbeeld geweld, seksueel misbruik of verwaarlozing is traumatisch en kan voor acute en chronische stress zorgen. Het is een risicofactor voor jong beginnen met alcoholgebruik en voor stoornissen in het gebruik van alcohol tijdens de volwassenheid [1]. De interactie tussen persoonlijke aanleg en de omgeving en betekenisvolle relaties met familie en vrienden kunnen hierbij een beschermende werking hebben [10]. 

Stress door discriminatie

Het ervaren van discriminatie is geassocieerd met alcoholconsumptie, binge drinken, risicovol drinkgedrag en negatieve gevolgen door alcohol drinken [7]. Ook hangen het ervaren van discriminatie en daadwerkelijke discriminatie (minority stress) mogelijk ook samen met een stoornis in het gebruik van alcohol bij mensen die tot een etnische of seksuele minderheidsgroep horen [1], al werd dit in een recent onderzoek onder zwarte Amerikanen in de VS niet bevestigd [11].

Stress als gevolg van problematisch alcoholgebruik

Tenslotte kan problematisch alcoholgebruik ook tot  stress leiden, niet alleen bij de persoon zelf maar ook bij de gezinsleden. Zij zijn op hun beurt ook weer vatbaarder voor middelengebruik en verslaving [12, 13]. Interventies specifiek voor kinderen van ouders met een verslaving (KOV) kunnen bijdragen aan preventie en ondersteuning.

Complexe werking

De relatie tussen de werking van alcohol en stress is complex. Alcohol beïnvloedt de reactie van het lichaam op stress en stress beïnvloedt de werking van alcohol. De precieze effecten hangen af van individuele patronen in de reactie op alcohol [14]. Ook speelt stress een rol bij het afkicken van alcohol. Het meerdere keren ondergaan van een afkickprocedure brengt blijvende neurologische veranderingen teweeg die de lichamelijke en psychiatrische symptomen van afkicken verslechteren waardoor meer en ernstiger stress en afkickverschijnselen ontstaan [15].


Gerelateerde pagina's

Nieuws

Links

 • Omgaan met stress
  In de databank van Centrum Gezond Leven is de groepsinterventie ‘Omgaan met Stress’ opgenomen als theoretisch goed onderbouwd.

Referenties

 1. Keyes, K., Hatzenbuehler, M., Grant, B.F., & Hasin, D.S. (2012). Stress and Alcohol: Epidemiologic Evidence. Alcohol Research : Current Reviews, 34(4), 391–400.
 2. Colell Ortega, E., Sánchez-Niubò, A., Benavides, F.G., Delclos, G.L., & Domingo i Salvany, A. (2014). Work-related stress factors associated with problem drinking: A study of the Spanish working population. American Journal of Industrial Medicine, 57(7), 837-846.
 3. Black, D.C. (2016) An Independent Review into the impact on employment outcomes of drug or alcohol addiction, and obesity Londen: Secretary of State for Work and Pensions.
 4. M. Biron, and P.A. Bamberger and T. Noyman (2011). Work-related risk factors and employee substance use: Insights from a sample of Israeli blue-collar workers. In: Journal Occupational Health Psychology., vol. 16, no. 2, pp. 247–263.
 5. Bamberger, P.A., & Bacharach, S.B. (2014). Retirement and the hidden epidemic. The complex link between aging, work disengagement, and substance misuse-and what to do about it. New York: Oxford University Press.
 6. Hawn, S.E., Cusack, S.E. and Amstadter, A.B. (2020), A Systematic Review of the Self‐Medication Hypothesis in the Context of Posttraumatic Stress Disorder and Comorbid Problematic Alcohol Use. JOURNAL OF TRAUMATIC STRESS. doi:10.1002/jts.22521
 7. Gils, Y van, Franck E, Dierckx E, van Alphen S, P, J, Dom G: The Role of Psychological Distress in the Relationship between Drinking Motives and Hazardous Drinking in Older Adults. Eur Addict Res 2020. doi: 10.1159/000507664
 8. RIVM/GGDgohr (2020). Onderzoek gedragsmaatregelen en welbevinden. Geraadpleegd van https://www.rivm.nl/onderzoek/gedrag/onderzoek-gedragsmaatregelen-en-welbevinden
 9. Wu, P., Liu, X., Fang, Y., Fan, B., Fuller, C. J., Guan, Z., ... & Litvak, I. J. (2008). Alcohol abuse/dependence symptoms among hospital employees exposed to a SARS outbreak. Alcohol & Alcoholism, 43(6), 706-712.
 10. Enoch, M.A. (2011). The Role of Early Life Stress as a Predictor for Alcohol and Drug Dependence. Psychopharmacology, 214(1), 17–31. http://doi.org/10.1007/s00213-010-1916-6.
 11. Desalu, J.M., Goodhines, P.A. and Park, A. ( 2019) Racial discrimination and alcohol use and negative drinking consequences among Black Americans: a meta‐analytical review. Addiction, https://doi.org/10.1111/add.14578.
 12. Soyez, V. (2010). Stress en copinggedrag bij familieleden van personen die middelen gebruiken. In: De Sleutel Magazine (21): 12-14.
 13. Kuppens, S., Moore, S., Gross, V., Lowthian, E., & Siddaway, A. (2020). The Enduring Effects of Parental Alcohol, Tobacco, and Drug Use on Child Well-being: A Multilevel Meta-Analysis. Development and Psychopathology, 32(2), 765-778. doi:10.1017/S0954579419000749
 14. Childs, E., O’ Connor, S., & de Wit, H. (2011). Bidirectional interactions between acute psychosocial stress and acute intravenous alcohol in healthy men. Alcoholism, Clinical and Experimental Research, 35(10), 1794–1803. http://doi.org/10.1111/j.1530-0277.2011.01522.x.
 15. Martha Ooms, Hendrik G. Roozen, Juul H. Willering, Wobbe P. Zijlstra, Ranne de Waart & Anna E. Goudriaan (2020) Effects of multiple detoxifications on withdrawal symptoms, psychiatric distress and alcohol-craving in patients with an alcohol use disorder, Behavioral Medicine, DOI: 10.1080/08964289.2020.1760777

Laatst gewijzigd: vrijdag 2 oktober 2020 15:15