Alcohol en kanker

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol en kanker
Ga direct naar achtergrondinformatie


Hoeveel procent van alle kanker wordt veroorzaakt door alcoholgebruik - wereldwijd en in Nederland - en om welke soorten kanker gaat het?

Alcohol is kankerverwekkend

Alcohol is geclassificeerd als carcinogeen door het International Agency for Research on Cancer (IARC), een vooraanstaand instituut in kankeronderzoek van de World Health Organization (WHO). Carcinogeen wil zeggen dat het kankerverwekkend is voor mensen. Dit geldt voor de stof ethanol (pure alcohol) en nog meer voor de stof aceetaldehyde, die in het menselijk lichaam ontstaat bij de afbraak van alcohol.

Lees meer over de opname en afbraak van alcohol

Alcohol en kanker in percentages

Wereldwijd wordt 5,5% van alle gevallen van kanker veroorzaakt door het drinken van alcohol [1]. Van alle doden door kanker wereldwijd wordt 4,8% veroorzaakt door het drinken van alcohol [2].

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 2900 mensen kanker door het drinken van alcohol [3]. Ongeveer 800 mensen in Nederland overlijden jaarlijks ten gevolge van kanker veroorzaakt door alcohol [4].

Verschillende soorten kanker

Het World Cancer Research Fund (WCRF) analyseert wereldwijd onderzoek naar het verband tussen voeding, leefstijl en kanker, en dus ook naar de relatie tussen alcohol en kanker. Uit de laatste onderzoeksresultaten blijkt onder andere het volgende.

  • Er is overtuigend bewijs dat het drinken van alcohol het risico verhoogt op kanker in de mond, de keelholte, het strottenhoofd, de slokdarm, de dikke darm/endeldarm, de lever en de borst [5].
  • Alcohol speelt mogelijk ook een rol in het ontstaan van borstkanker (voor de menopauze) en maagkanker [5].
  • Er zijn eerste aanwijzingen dat het drinken van alcohol het risico op long-, alvleesklier- en huidkanker verhoogt, maar de bewijskracht is nog niet sterk genoeg om dit met zekerheid te kunnen zeggen [5].
  • Het drinken van maximaal drie glazen alcohol per dag kan bij sommige mensen de kans op nierkanker mogelijk verkleinen [5]. Het eventuele voordelige effect van drinken op nierkanker is geen reden om te beginnen met drinken.

Lees meer op de website van het World Cancer Research Fund (WCRF). Deze website is de online samenvatting van het rapport Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective.

 

Tabel 1 Percentages van de genoemde soorten kanker veroorzaakt door alcohol [1]

Soort kanker % veroorzaakt door alcohol
Slokdarmkanker 44,7%
Mond- en keelkanker 36,7%
Strottenhoofdkanker 26,1%
Leverkanker 12,9%
Dikke darm/endeldarmkanker 9,2%
Borstkanker (vrouwen) 7,3%

Nieuws

Links

Referenties

  1. Praud, D. et al. Cancer incidence and mortality attributable to alcohol consumption. Int. J. Cancer 138, 1380–1387 (2016).

  2. Shield, K. et al. National, regional, and global burdens of disease from 2000 to 2016 attributable to alcohol use: a comparative risk assessment study. Lancet Public Heal. 5, e51–e61 (2020).
  3. Lanting, C., de Vroome, E., Elias, S. & Bausch-Goldbohm, S. De bijdrage van leefstijlfactoren aan de incidentie van en de sterfte aan kanker in Nederland. (2014).
  4. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Integratiematen voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 2018. (2018).
  5. World Cancer Research Fund. Alcoholic drinks and the risk of cancer. In Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective (WCRF, 2018).

Laatst gewijzigd: woensdag 11 november 2020 10:29