Alcohol en COVID-19

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol, weerstand en luchtweginfecties
Ga direct naar achtergrondinformatie


Het is op dit moment onduidelijk of er een relatie is tussen alcoholgebruik en COVID-19. COVID-19 is een nieuwe ziekte waarover de kennis zich aan het ontwikkelen is. Onderzoekers overal ter wereld zijn momenteel op zoek naar het mechanisme van de ziekte en de factoren waardoor mensen geïnfecteerd raken en ziek worden (pathogenese). Hypothetisch is het mogelijk dat alcohol een rol speelt. Omdat chronisch overmatige drinkers een minder goed functionerend immuunsysteem hebben, is het waarschijnlijk dat ze meer risico lopen om enerzijds een infectie op te lopen en anderzijds dat de ziekte zich ernstiger kan ontwikkelen. Ook mensen die binge drinken lopen in theorie een verhoogd risico voor het oplopen van infecties zoals COVID-19, omdat als gevolg van binge drinken een immuundip kan optreden.

Om de kennis op te bouwen over de relatie tussen alcoholgebruik en COVID-19 is het nodig om data te verzamelen over het alcoholgebruik en het drinkpatroon van COVID-19-patiënten. Ook is het relevant om te weten in welke setting ze het meest waarschijnlijk geïnfecteerd zijn geraakt. We kunnen zo een beeld krijgen van de invloed die alcohol mogelijk heeft op een verhoogde infectiekans en de wijze waarop de ziekte COVID-19 zich ontwikkelt.


Gerelateerde pagina's

Nieuws