Agenda


Relevante studiedagen, congressen en trainingen. Opgaven hiervoor kunt u sturen naar expertisecentrumalcohol@trimbos.nl

16 oktober 2018

Landelijke Dag Verslavingskunde

Op 16 oktober 2018 wordt de eerste Landelijke Dag Verslavingskunde gehouden in de Rijtuigenloods in Amersfoort. De dag is voor iedereen die in brede zin betrokken is bij Verslavingskunde Nederland: professionals en cliënten, zorgverzekeraars, beleidsmakers, politici, naasten en gemeenten. Het thema is 'Verslavingskunde nu en in de toekomst' en op de dag is vooral aandacht voor Herstel.
Organisatie: Verslavingskunde Nederland

30 oktober 2018

Congres Gezonde School

Op dinsdag 30 oktober vindt het eerste Congres Gezonde School plaats. Op landgoed Zonheuvel in Doorn wordt iedereen die in, op of rond de school werkt aan een gezonde leefstijl voor leerlingen en studenten (po, vo en mbo) verwelkomd. Zowel Gezonde Scholen als scholen die (nog) geen Gezonde School zijn, kunnen zich laten inspireren. Deelname is gratis.
Organisatie: Gezonde School

7 november 2018

Lichamelijke gezondheid en leefstijl in de GGZ

Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening hebben een verhoogd risico op lichamelijke aandoeningen en een verkorte levensverwachting. Er zijn al landelijke multidisciplinaire richtlijnen en zorgstandaarden voor somatische screening, co-morbiditeit en leefstijlbevordering in de GGZ. Toch is de ruimte om hier in de hectiek van de alledaagse zorg en behandeling doelgericht aandacht aan te besteden soms beperkt. Deze congresdag in De Reehorst in Ede is het startpunt van een meerjarige campagne gericht op het bevorderen van een gezonde cultuur en praktijk in de Nederlandse GGZ. Inschrijven kan hier.
Organisatie: Sympopna

15 november 2018

Studieochtend en informatiemiddag NIX18

Op donderdag 15 november vinden de studieochtend en informatiemiddag NIX18 plaats. In de ochtend wordt besproken hoe we in de sport kunnen omgaan met jongeren, alcohol & roken. In de middag wordt de campagne NIX18 verder toegelicht. Inschrijven kan hier.
Organisatie: Trimbos-instituut

20 - 21 november 2018

8th European Alcohol Policy Conference - Enlightened Alcohol Policy for the 21st Century

Het 8ste EAPC zal het belang van verlicht beleid opnieuw bevestigen om praktische voordelen te brengen voor het individu en de samenleving als geheel.
Organisatie: SHAAPEurocare

21 november 2018

Train-de-trainer Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA)

Voor de paracommerciële horeca (zoals een voetbal- of studentenvereniging) geldt een aantal wettelijke verplichtingen rond het schenken van alcohol. Een ervan is dat barvrijwilligers die achter de bar staan tijdens openingstijden waarop alcohol wordt geschonken, geïnstrueerd zijn volgens een in de Drank- en Horecawet vastgelegde instructie. Met deze train-de-trainer bij het Trimbos-instituut in Utrecht bent u in staat zelfstandig de trainingen aan barvrijwilligers in de paracommerciële horeca te verzorgen.
Organisatie: Trimbos-instituut

22 november 2018

FADO congres

Het IVO organiseert samen met het Trimbos-instituut en het AIAR op 22 november 2018 het jaarlijkse FADO-congres, dit keer samen met het Landelijk Expertisecentrum Dubbele Diagnose (LEDD). Het Forum Alcohol en Drugs Onderzoek (FADO) is het belangrijkste nationale platform voor de presentatie van onderzoek naar het gebruik van alcohol en drugs en ander gedrag met een verslavingsrisico. De dag is bedoeld voor onderzoekers, ervaringsdeskundigen, beleidsmedewerkers en vooral ook professionals uit de verslavingszorg, ggz en forensische zorg.
Organisatie: IVO

28 november 2018

Inspiratiedag studenten, alcohol, drugs en tabak

De praktijk staat centraal: wat kunnen hogescholen en universiteiten, introductiecommissies, besturen van studentenverenigingen, en instellingen voor verslavingszorg concreet doen om problemen die ontstaan door alcohol- en drugsgebruik te voorkomen, te beperken en te verhelpen?
Organisatie: Trimbos-instituut

29 november 2018

Training; Help mijn kind gaat uit

Samen met de GGD Amsterdam en GGD Gooi en Vechtstreek heeft het Trimbos-instituut een ouderavond over alcohol, ecstasy en gehoorschade ontwikkeld. Tijdens deze train de trainer bijeenkomst worden preventieprofessionals (van GGD, CJG en instellingen voor verslavingszorg) getraind voor de uitvoering van de ouderavond.
Organisatie: Trimbos-instituut

3 - 7 juni 2019

45th Annual Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society for Social and Epidemiological Research on Alcohol

Het 45ste KBS congres richt zich op epidemiologisch alcoholonderzoek, met als doel de sociale aspecten van alcoholgebruik in kaart te brengen en inzichten te verschaffen aan het gebruik van alcohol in de samenleving. Dit internationale congres zal gehouden worden in de Winkel van Sinkel in Utrecht.
Organisatie: Kettil Bruun Society


Laatst gewijzigd: maandag 4 juni 2018 15:20