Achtergrondinformatie bij kerncijfers over alcoholgebruik

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol in cijfers
Ga direct naar achtergrondinformatie


De kerncijfers over alcoholgebruik in Nederland zijn afkomstig uit de Leefstijlmonitor. De Leefstijlmonitor wordt door de overheid gefinancierd. Er werken verschillende partijen samen waaronder CBS, RIVM (o.a. coördinatie) en het Trimbos-instituut.

De actuele kerncijfers over alcohol worden gepresenteerd op de Staat van Volksgezondheid en Zorg. Het dient in de eerste plaats voor de onderbouwing van het beleid op het gebied van leefstijl en gezondheid. De kerncijfers worden jaarlijks ge-update.

Volwassenen

De Gezondheidsenquête (GE) levert binnen de Leefstijlmonitor de kerncijfers over alcoholgebruik onder volwassenen. Deze GE wordt jaarlijks door het CBS uitgevoerd onder de algemene bevolking. Daarnaast wordt binnen de Leefstijlmonitor 1 keer in de 2 jaar (sinds 2016) de aanvullende Module Middelen uitgevoerd. Hierin wordt dieper ingegaan op het alcoholgebruik onder volwassenen. Het Trimbos-instituut is verantwoordelijk voor de vragenlijstontwikkeling en data-analyse van deze aanvullende module.

Jongeren

De cijfers over alcoholgebruik onder 12 t/m 16 jarigen worden verzameld in twee landelijke studies onder scholieren in het regulier onderwijs:

Beide studies worden elke 4 jaar uitgevoerd en wisselen elkaar om de 2 jaar af. De HBSC studie levert alleen kerngegevens, het Peilstationsonderzoek bevat daarnaast verdiepende informatie over alcoholgebruik. De studies worden uitgevoerd door het Trimbos-instituut (Peilstationsonderzoek), in samenwerking met de Universiteit Utrecht en het SCP (HBSC).


Gerelateerde pagina's

Referenties

 

 

 


Laatst gewijzigd: vrijdag 23 oktober 2020 11:23