Achtergrondinformatie bij kerncijfers over alcoholgebruik

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcohol in cijfers
Ga direct naar achtergrondinformatie


De kerncijfers over alcoholgebruik in Nederland zijn afkomstig uit de Leefstijlmonitor. De Leefstijlmonitor wordt door de overheid gefinancierd. Er werken verschillende partijen samen waaronder CBS, RIVM (o.a. coördinatie) en het Trimbos-instituut. De kerncijfers zijn van belang voor de onderbouwing van het beleid op het gebied van leefstijl en gezondheid. De kerncijfers voor volwassenen worden jaarlijks geüpdatet, voor jongeren gebeurt dit elke twee jaar.

Volwassenen

De Gezondheidsenquête (GE) levert binnen de Leefstijlmonitor de kerncijfers over alcoholgebruik onder volwassenen [1]. Deze GE wordt jaarlijks door het CBS uitgevoerd onder de algemene bevolking. In 2020 en 2021 werd de waarneming voor de Gezondheidsenquête verstoord door de coronacrisis. Lees wat dit betekent voor deze cijfers.

Naast de Gezondheidsenquête wordt binnen de Leefstijlmonitor 1 keer in de 2 jaar (sinds 2016) de aanvullende Module Middelen uitgevoerd [2]. Hierin wordt dieper ingegaan op het alcoholgebruik onder volwassenen. Denk bijvoorbeeld aan welke soorten drank er gedronken worden of voorvallen rondom alcoholgebruik. Het Trimbos-instituut is verantwoordelijk voor de vragenlijstontwikkeling en data-analyse van deze aanvullende module.

Jongeren

De cijfers over alcoholgebruik onder 12 t/m 16 jarigen worden verzameld in twee landelijke studies onder scholieren in het regulier onderwijs:

Beide studies worden elke 4 jaar uitgevoerd en wisselen elkaar om de 2 jaar af. De HBSC studie levert alleen kerngegevens, het Peilstationsonderzoek bevat daarnaast verdiepende informatie over alcoholgebruik. De studies worden uitgevoerd door het Trimbos-instituut (Peilstationsonderzoek), in samenwerking met de Universiteit Utrecht en het SCP (HBSC).

Andere cijfers

Naast de cijfers over het gebruik van alcohol in de Nederlandse bevolking, worden in Nederland ook andere alcoholgerelateerde cijfers verzameld en geregistreerd. Bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot de verkoop van alcohol, alcoholintoxicaties onder jongeren, spoedeisende hulp vanwege alcohol en sterftecijfers. Dit soort cijfers zijn afkomstig uit verschillende bronnen en worden verzameld de Nationale Drug Monitor van het Trimbos-instituut [5].


Gerelateerde pagina's

Referenties

  1. Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-Instituut.
  2. LSM-A Middelen/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM en CBS.
  3. Peilstationsonderzoek Scholieren/Leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM.
  4. HBSC-Nederland: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en SCP.
  5. Nationale Drug Monitor, editie 2022. https://www.nationaledrugmonitor.nl. Trimbos-instituut, Utrecht & WODC, Den Haag.

Laatst gewijzigd: vrijdag 23 oktober 2020 11:23