Aanbod en cijfers gebruik alcoholvrije dranken

Dit item maakt deel uit van dossier: Alcoholvrije dranken
Ga direct naar achtergrondinformatie


De laatste jaren is het aanbod aan alcoholvrije dranken toegenomen. Zo hebben diverse bierproducenten geïnvesteerd in de verbetering van technieken om alcoholvrije bieren te brouwen. Dit heeft gezorgd voor een verbetering van de kwaliteit, waardoor consumenten sneller kiezen voor deze dranken (1). Naast alcoholvrije pils breidt het aanbod alcoholvrije en –arme bieren zich uit met speciaalbieren, radlers en ciders (2). Het aanbod alcoholvrije wijnen is de laatste jaren ook toegenomen en de verkoop van alcoholvrije wijnen stijgt (3). Verder zien we tegenwoordig ook alcoholvrije cocktails (ook wel mocktails genoemd), frisdranken gericht op volwassenen, zoals ginger ale of limonades met interessante smaakcombinaties, en zelfs alcoholvrije gedestilleerde dranken (4).

Cijfers gebruik alcoholvrije dranken door volwassenen

De cijfers over gebruik van alcoholvrij bier door volwassenen zijn afkomstig uit de Leefstijlmonitor 2018 (5). Voor meer informatie over de Leefstijlmonitor 2018, zie het item ‘Achtergrondinformatie bij kerncijfers over alcoholgebruik’.

Ongeveer één op de acht volwassenen (13,1%) in Nederland dronk in 2020 maandelijks alcoholvrij bier (5). Er zijn meer mannen (16,9%) dan vrouwen (7,5%) die maandelijks alcoholvrij bier drinken. Personen uit de leeftijdsgroep 25 tot 29 jaar (14,7%) en 30 tot 39 (14,8%) drinken het vaakst alcoholvrij bier. Jongvolwassenen (7,8%) en 75-plussers (8,3%) drinken minder vaak alcoholvrij bier. Verder verschilt het gebruik van alcoholvrij bier naar opleidingsniveau: hoogopgeleiden drinken het vaakst alcoholvrij bier (17,2%), gevolgd door middelbaar- (10,3%) en laagopgeleiden (6,8%). Personen die wel eens alcohol drinken, drinken ook vaker alcoholvrij bier dan personen die geen alcohol drinken. Van de alcoholgebruikers drinkt 10,9% maandelijks alcoholvrij bier, van niet-alcoholgebruikers is dit 4,8% (5).

De verkoop van alcoholvrij bier is de laatste jaren gestegen. Uit de bierconsumptiecijfers van de Nederlandse brouwers blijkt dat in 2018 de verkoop van alcoholvrij bier is gestegen met 32,4% ten opzichte van 2017 (6). In 2019 is de verkoop weer gestegen met 6,5% ten opzichte van 2019 (8). In 2019 werd 680.108 hectoliter alcoholvrij bier verkocht. De verkoop van reguliere pils is in 2019 gedaald met 0,2% ten opzichte van 2018 (7).

In 2020 dronk 1,7% van de Nederlandse volwassenen maandelijks alcoholvrije wijn (5). 13,3% van de Nederlandse volwassenen drinkt heel soms alcoholvrije wijn (5). Cijfers over het gebruik van andere alcoholvrije dranken door volwassenen, zoals alcoholvrije cocktails of alcoholvrije gedestilleerde dranken, zijn niet bekend.

Cijfers gebruik alcoholvrije dranken door scholieren

In het Peilstationsonderzoek Scholieren 2019 is voor het eerst onderzoek gedaan naar de consumptie van alcoholvrije dranken door scholieren op basisonderwijs (groep 7 en 8) en op het voortgezet onderwijs (12 t/m 16 jaar) (8). Het gaat hierbij om dranken als alcoholvrij bier, wijn of cider (bijv. Radler 0.0, Hugo 0.0 of Jillz 0.0). In het onderzoek geeft 39% van de scholieren in groep 7 en 8 aan weleens een alcoholvrije drank gedronken te hebben. Hiervan heeft 16% dit vaker dan één keer gedaan (8). Jongens hebben vaker alcoholvrije dranken gedronken dan meisjes.

Van de scholieren op het voortgezet onderwijs drinkt 9% tenminste wekelijks een alcoholvrije drank (8) (zie figuur). Er zijn meer jongens (12%) dan meisjes (7%) die wekelijks alcoholvrij drinken. Alcoholvrij bier is het populairste drankje onder scholieren en wordt door 7% van de scholieren wekelijks gedronken. Scholieren op het voortgezet onderwijs die in de afgelopen maand alcohol hebben gedronken, drinken vaker alcoholvrije dranken (16%) dan scholieren die in de afgelopen maand geen alcohol hebben gedronken (7%) (8).


Nieuws

Referenties

  1. Jager, I. (2019). Waarom mensen steeds meer alcoholvrije drank drinken. Geraadpleegd op 08-04-2019.
  2. de Jongh, J. & Tramper, A. (2018). Nationaal bieronderzoek 2018: Een kwantitatief onderzoek naar de consumptie en beleving van bier in 2018 onder Nederlandse bierdrinkers. Amsterdam: Ruigrok NetPanel.
  3. Suurmeijer, M. (2019). Is Nederland klaar voor alcoholvrije wijn? Geraadpleegd op 08-04-2019: https://www.nielsen.com/nl/nl/insights/news/2019/is-netherlands-ready-for-alcohol-free-wine.html
  4. Homan, M. (2018). Alcoholvrije ‘gin’ van Britse boer verovert toprestaurants. Geraadpleegd op 08-04-2019: https://www.rtlz.nl/life/artikel/4152886/alcoholvrije-gin-van-britse-boer-verovert-toprestaurants
  5. Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut, 2020.
  6. Nederlandse Brouwers (2019). Bierconsumptiecijfers 2018. Bezocht op 04-06-2019: https://www.nederlandsebrouwers.nl/nieuws/actueel/jaarcijfers-brouwers-meer-bier-met-minder-alcohol/
  7. Nederlandse Brouwers (2020). Bierconsumptiecijfers 2019. Bezocht op 15-07-2020: https://www.nederlandsebrouwers.nl/nieuws/actueel/speciaalbier-en-alcoholvrij-bier-voor-tiende-jaar-op-rij-in-de-lift/
  8. Rombouts, M., van Dorsselaer, S., Scheffers-van Schayck, T., Tuithof, M., Kleinjan, M. en Monshouwer, K. (2020). Jeugd en riskant gedrag 2019: Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut.

Laatst gewijzigd: woensdag 13 november 2019 15:48