55-plussers en alcohol

Ga direct naar achtergrondinformatie


Naarmate mensen ouder worden, neemt de gevoeligheid voor de effecten van alcohol toe. Dat heeft te maken met een aantal veranderingen:

 1. met het het ouder worden neemt het vochtpercentage in het lichaam af en het vetpercentage toe, wat maakt dat de concentratie alcohol in het lichaam toeneemt;
 2. het zenuwstelsel raakt gevoeliger voor de effecten van alcohol;
 3. de afbraak en afvoer van alcohol door de maag, lever en nieren verloopt trager.

Daarbij gebruiken veel ouderen medicijnen waarvan de interactie met alcohol nog niet bekend is. Alcohol kan namelijk de werking van medicijnen verminderen of juist versterken [1].

Risicogroepen

Onder 55-plussers is er met name aandacht nodig voor de volgende risicogroepen:

 1. de groep waarbij overmatig alcoholgebruik voorkomt met andere ongezonde leefstijlgewoonten;
 2. de groep ‘jonge ouderen’, met name mannen, die overmatig drinkt;
 3. de groep die medicatie gebruikt en daarbij overmatig drinkt;
 4. ouderen die een ingrijpende levensgebeurtenis meemaken en daardoor bijvoorbeeld alleen komen te staan [2].

Stijgende aantallen

De cijfers van de verslavingszorg in Nederland laten een stijging van het aantal oudere probleemgebruikers zien [3]. Wanneer hierbij gecorrigeerd wordt voor de vergrijzing blijkt er nog steeds sprake van een autonome stijging [4].


Gerelateerde pagina's

Nieuws

Lopend onderzoek

Links

Referenties

 1. Kuerbis, A., Sacco, P., Blazer, D.G., & Moore, A.A. (2014). Substance Abuse Among Older Adults. Clinics in Geriatric Medicine, 30(3), 629–654. http://doi.org/10.1016/j.cger.2014.04.008
 2. Veerbeek, M., Heijkants, C. & Willemse, B. (2017). Alcoholgebruik onder 55-plussers. Utrecht: Trimbos-instituut.
 3. D.J. Wisselink, W.G.T. Kuijpers & A. Mol (2016). Kerncijfers verslavingszorg 2015. Houten: LADIS.
 4. Bovens, R., Weingart, S., Heuving, M., Wisselink, J., Mol, T. (2014). Alcohol en ouderen in de verslavingszorg in Nederland (2004-2013). Zwolle, Windesheim/Utrecht, Trimbos-instituut/Houten, IVZ.

 

 

 

 

 


Laatst gewijzigd: maandag 13 mei 2019 10:06