Pagina's

Alcohol: risicogroepen onder jongeren

Jongeren die alcohol drinken, lopen meer risico dan volwassenen. De lichamelijke effecten van alcohol zijn groter voor jongeren. Binnen de

Lees verder

Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik en studenten

Eind 2018 is het Nationaal Preventieakkoord getekend. In het akkoord zijn maatregelen opgenomen die zich richten op de aanpak van roken,

Lees verder

Alcoholbeleid op het hoger onderwijs

Studenten zijn doorgaans meerderjarig en worden zelf verantwoordelijk geacht voor hun leefstijl. Toch zijn er meerdere redenen voor

Lees verder

Waarom drinken studenten? Risico- en beschermende factoren

Gezien de vele nadelige gevolgen van overmatig alcoholgebruik, is het zaak om inzicht te krijgen in de vragen: waarom drinken studenten zo

Lees verder

Risicofactoren alcoholgebruik in de fysieke omgeving

Hoewel alcohol geen normaal consumptiemiddel is, spelen bij alcoholgebruik ook economische factoren een rol.

Lees verder

Jongeren en leeftijdsgrens alcohol

Het hanteren van een minimumleeftijd voor de verstrekking van alcohol aan jongeren wordt gezien als één van de meest

Lees verder

Alcohol en geweld

Geweld is een fysieke uiting van agressie. Er is een sterke associatie tussen het gebruik van alcohol en geweld. In Nederland is 26-43% van

Lees verder

Cijfers aanbod alcohol en markt

De cijfers met betrekking tot aanbod en markt zijn afkomstig uit het jaarbericht van Nationale Drug Monitor van het Trimbos-instituut.

Lees verder

Alcoholmarketing in het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik

‘Marketing van alcoholhoudende drank’ is één van de vijf thema’s in het Preventieakkoord Problematisch

Lees verder

Bewustwording en vroegsignalering in het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik

‘Bewustwording en vroegsignalering’ is één van de vijf thema’s in het Preventieakkoord Problematisch

Lees verder