Pagina's

Maatregelen en interventies preventie

Om het gewenste doel van de alcohol preventieaanpak te behalen, is het van belang om bewezen effectieve maatregelen en interventies in te

Lees verder

Inleiding Alcoholgebruik en sociale wijkteams

Dit dossier is bedoeld voor preventiewerkers van instellingen voor verslavingszorg en GGD’en om hen te ondersteunen bij het sterker

Lees verder

Alcoholinterventies voor sociale wijkteams

De onderstaande interventies en tools kunnen worden ingezet voor alcoholpreventie in de wijk. De verslavingszorg kan ze onder de aandacht

Lees verder

Adviezen voor sociale wijkteams over de aanpak van alcoholpreventie

Hieronder volgen een aantal adviezen voor de sociale wijkteammedewerkers over alcoholpreventie en de aanpak van problematisch alcoholgebruik

Lees verder

Vroegsignalering en preventie problematisch alcoholgebruik door sociale wijkteams

Gezien het takenpakket van de sociale wijkteams en de ernst en omvang van alcoholgebruik zullen zij veelvuldig in aanraking komen met

Lees verder

Hoe werken sociale wijkteams

Door de drie decentralisaties op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en Jeugdwet zijn extra taken op

Lees verder

Relevante cijferbronnen alcoholgebruik voor sociale wijkteams

Cijfers over de omvang van problematisch alcoholgebruik zijn belangrijk in de samenwerking met sociale wijkteams en gemeenten. Het toont de

Lees verder

Gezamenlijke aanpak alcoholpreventie sociale wijkteams

Sociale wijkteams, verslavingspreventie en –zorg kunnen elkaar versterken. De doelen van deze samenwerking zijn gericht op: Het

Lees verder

Behoeften alcoholpreventie sociale wijkteams

Alcoholpreventie staat vaak niet op de agenda van sociale wijkteams, en als het wel zo is dan zijn er vaak verschillen in de visie op hoe

Lees verder

Alcoholpreventietaken sociale wijkteams

Alcoholpreventie omvat alle interventies en maatregelen die erop gericht zijn om de gezondheid te bevorderen en ziekten of

Lees verder