Pagina's

Risicofactoren in de fysieke omgeving

Hoewel alcohol geen normaal consumptiemiddel is, spelen bij alcoholgebruik ook economische factoren een rol.

Lees verder

Risico- en beschermde factoren sociale omgeving: vrienden en leeftijdsgenoten en sociale normen

In de sociale omgeving spelen het gezin, vrienden, leeftijdsgenoten en de sociale normen in de maatschappij een belangrijke rol in het

Lees verder

Alcohol en geweld

Geweld is een fysieke uiting van agressie. Er is een sterke associatie tussen het gebruik van alcohol en geweld. In Nederland is 26-43% van

Lees verder

Cijfers aanbod en markt

De cijfers met betrekking tot aanbod en markt zijn afkomstig uit het jaarbericht van Nationale Drug Monitor van het Trimbos-instituut.

Lees verder

Alcoholmarketing in het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik

‘Marketing van alcoholhoudende drank’ is één van de vijf thema’s in het Preventieakkoord Problematisch

Lees verder

Gezonde sportomgeving in het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik

‘Een gezonde sportomgeving’ is één van de vijf thema’s in het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik.

Lees verder

Bewustwording en vroegsignalering in het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik

‘Bewustwording en vroegsignalering’ is één van de vijf thema’s in het Preventieakkoord Problematisch

Lees verder

Doelen en inzet van het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik

In de introductie van het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik wordt uiteengezet wat de inzet van het akkoord is en welke concrete

Lees verder

Landelijk beleid en wetgeving

De Rijksoverheid bepaalt voor een belangrijk deel de prioriteiten van het alcohol(matigings)beleid in Nederland. Elke vier jaar ontwikkelt

Lees verder

Internationale beleidskaders

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bundelt kennis en adviseert over effectieve beleidsmaatregelen en interventies. Daarnaast focust de

Lees verder