Pagina's

Alcoholpreventie in de zorg voor jongeren

Vroegtijdig en problematisch alcoholgebruik komt relatief vaker voor bij jongeren die zorg nodig hebben. De persoons- en omgevingsgebonden

Lees verder

Alcoholpreventie jongeren in het onderwijs

Alcoholpreventie voor jongeren kan in verschillende settings plaatsvinden, de meest voorkomende is de schoolsetting [1]. Uit internationaal

Lees verder

Relevante wetgeving alcohol en jongeren

Jongeren en alcoholverstrekking Het hanteren van een minimumleeftijd voor de verstrekking van alcohol aan jongeren wordt gezien als

Lees verder

Alcoholpreventie jongeren in landelijk en gemeentelijk beleid

Jongeren vormen een expliciete doelgroep voor alcoholpreventie in het landelijke en gemeentelijke beleid.

Lees verder

Risico- en beschermde factoren sociale omgeving: vrienden en leeftijdsgenoten en sociale normen

In de sociale omgeving spelen het gezin, vrienden en leeftijdsgenoten en de sociale normen in de maatschappij een belangrijke rol in het

Lees verder

Risico- en beschermende persoonsfactoren: drinkmotieven en persoonlijkheidskenmerken

Een belangrijke persoonsfactor die gerelateerd is aan het alcoholgebruik van jongeren zijn drinkmotieven ofwel redenen voor de uiteindelijke

Lees verder

Risico- en beschermde factoren sociale omgeving: het gezin

In de sociale omgeving spelen het gezin, vrienden en leeftijdsgenoten en de sociale normen in de maatschappij een belangrijke rol in het

Lees verder

Settings alcoholgebruik en drankvoorkeuren jongeren

Settings alcoholgebruik jongeren Het alcoholgebruik van jongeren gebeurt op verschillende plaatsen zowel thuis (bij ouders of vrienden) als

Lees verder

Alcohol: risicogroepen onder jongeren

Jongeren vormen één van de risicogroepen voor problematisch alcoholgebruik, vanwege de sterkere lichamelijke effecten van

Lees verder

Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik en studenten

Eind 2018 is het Nationaal Preventieakkoord getekend. In het akkoord zijn maatregelen opgenomen die zich richten op de aanpak van roken,

Lees verder