Pagina's

Cijfers hulpvraag en incidenten

De cijfers met betrekking tot hulpvraag en incidenten zijn afkomstig uit verschillende bronnen die verzameld zijn in het jaarbericht van de

Lees verder

Cijfers alcoholgebruik 55-plussers

Overzicht van alcohol gebruik en problematisch alcoholgebruik bij 55-plussers.

Lees verder

Drinkadvies

De gezondheidsraad en het Wereld Kanker Onderzoeksfonds (WKOF) adviseren zowel mannen als vrouwen liever geen alcohol te drinken en anders

Lees verder

Acute effecten van alcohol

Alcohol is een zogenaamde psychotrope of psychoactieve stof. Psychotrope stoffen werken in op de neurotransmittersystemen in de hersenen en

Lees verder

Cijfers alcoholgebruik jongeren

Het kerncijfer over alcoholgebruik onder jongeren is afkomstig uit de Leefstijlmonitor. Er is één kernindicator: het

Lees verder

Waarom drinken we alcohol?

Op de simpele vraag waarom we alcohol drinken, is geen eenvoudig antwoord mogelijk. In de perceptie van de drinker is het drinken van

Lees verder

Preventieakkoord en studenten

Eind 2018 is het Nationaal Preventieakkoord getekend. In het akkoord zijn maatregelen opgenomen die zich richten op de aanpak van roken,

Lees verder

Alcoholbeleid op het hoger onderwijs

Studenten zijn doorgaans meerderjarig en worden zelf verantwoordelijk geacht voor hun leefstijl. Toch zijn er meerdere redenen voor

Lees verder

Waarom drinken studenten? Risico- en beschermende factoren

Gezien de vele nadelige gevolgen van overmatig alcoholgebruik, is het zaak om inzicht te krijgen in de vragen: waarom drinken studenten zo

Lees verder

Prevalentiecijfers en gevolgen van alcoholgebruik onder studenten

Hoewel er geen landelijke monitor onder studenten hoger onderwijs wordt uitgevoerd naar middelengebruik onder studenten in het hoger

Lees verder