Pagina's

Preventie en Handhavingsplan alcohol

Gemeenten zijn sinds 2014 verplicht om elke vier jaar, gelijktijdig met de nota gemeentelijk gezondheidsbeleid, een Preventie- en

Lees verder

Interventies alcoholgebruik eerste- en tweedelijnszorg

Er zijn verschillende kortdurende interventies die ingezet kunnen worden bij het bespreekbaar maken van schadelijk alcoholgebruik en het

Lees verder

De relatie tussen alcohol en agressief gedrag

Alcohol kan bij sommige mensen agressief gedrag veroorzaken. Er is een duidelijke relatie met de hoeveelheid alcohol die gedronken wordt.

Lees verder

Alcohol en een licht verstandelijke beperking (LVB)

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) vormen een risicogroep voor problematisch alcoholgebruik. Het gebruik zelf is niet meer

Lees verder

Alcohol en depressie

Een depressie is een stemmingsstoornis waarbij gedurende minimaal twee weken sprake is van verschillende symptomen waaronder in ieder geval

Lees verder

Alcohol en angststoornissen

Een angststoornis is een psychische aandoening waarbij sprake is van een excessieve angst en bezorgdheid (bange voorgevoelens) bij bepaalde

Lees verder

Alcoholgebruik bij ouders met verslaving of psychische problemen

Psychische problemen en overmatig alcoholgebruik, of een stoornis in het gebruik van alcohol bij de ouders en bij broers/zussen, zijn

Lees verder

Alcoholpreventie 50-plussers

50-plussers kunnen op eigen kracht minderen of stoppen met alcoholgebruik. Daarnaast kunnen werkgevers, gemeenten en zorgverleners gerichte

Lees verder

Richtlijnen voor beleid alcohol en werk

In sommige landen is de werkgever verplicht om een Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM-beleid) in te voeren, zoals in

Lees verder

Interventies alcohol en werk

Een alcohol- en drugsvrije werkomgeving kan bijdragen aan een veiligere werkomgeving met minder verzuim, een hogere productiviteit, een

Lees verder