Pagina's

Cijfers en gevolgen alcoholgebruik studenten

In 2020 verwachten het Trimbos-instituut en de GGD GHOR Nederland voor het eerst landelijke cijfers naar buiten te brengen over alcohol- en

Lees verder

Alcoholpreventie jongeren in het uitgaansleven

Uitgaan speelt een belangrijke rol in het leven van veel jongeren. Hierbij is de beschikbaarheid van alcohol een belangrijke risicofactor

Lees verder

Alcoholpreventie in de zorg voor jongeren

Vroegtijdig en problematisch alcoholgebruik komt relatief vaker voor bij jongeren die zorg nodig hebben. De persoons- en omgevingsgebonden

Lees verder

Alcoholpreventie jongeren in het onderwijs

Alcoholpreventie voor jongeren kan in verschillende settings plaatsvinden, de meest voorkomende is de schoolsetting [1]. Uit internationaal

Lees verder

Relevante wetgeving alcohol en jongeren

Jongeren en alcoholverstrekking Het hanteren van een minimumleeftijd voor de verstrekking van alcohol aan jongeren wordt gezien als

Lees verder

Alcoholpreventie jongeren in landelijk en gemeentelijk beleid

Jongeren vormen een expliciete doelgroep voor alcoholpreventie in het landelijke en gemeentelijke beleid.

Lees verder

Risico- en beschermde factoren sociale omgeving: vrienden en leeftijdsgenoten en sociale normen

In de sociale omgeving spelen het gezin, vrienden en leeftijdsgenoten en de sociale normen in de maatschappij een belangrijke rol in het

Lees verder

Risico- en beschermende persoonsfactoren: drinkmotieven en persoonlijkheidskenmerken

Een belangrijke persoonsfactor die gerelateerd is aan het alcoholgebruik van jongeren zijn drinkmotieven ofwel redenen voor de uiteindelijke

Lees verder

Risico- en beschermde factoren sociale omgeving: het gezin

In de sociale omgeving spelen het gezin, vrienden en leeftijdsgenoten en de sociale normen in de maatschappij een belangrijke rol in het

Lees verder

Alcohol: risicogroepen onder jongeren

Jongeren vormen één van de risicogroepen voor problematisch alcoholgebruik, vanwege de sterkere lichamelijke effecten van

Lees verder