Pagina's

Alcohol en ziekteverloop bij COVID-19

Het is aannemelijk dat mensen die vaak en veel alcohol gebruiken een groter gezondheidsrisico lopen bij besmetting met het coronavirus.

Lees verder

Beschikbaarheid van alcohol en COVID-19

Eén van de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 is het (tijdelijk) sluiten van alle eet- en drinkgelegenheden en veel

Lees verder

Alcoholpreventie en COVID-19

Door COVID-19 wordt face-to-face alcoholpreventie in de school- wijk-, werk- en zorgsetting (tijdelijk) bemoeilijkt, doordat scholen dicht

Lees verder

Cijfers alcoholgebruik volwassenen

De kerncijfers over alcoholgebruik van de bevolking van 18 jaar en ouder zijn afkomstig uit de Leefstijlmonitor 2019

Lees verder

Cijfers hulpvraag en incidenten

De cijfers met betrekking tot hulpvraag en incidenten zijn afkomstig uit verschillende bronnen die verzameld zijn in het jaarbericht van de

Lees verder

Sterfte aan alcoholgerelateerde aandoeningen

De totale alcoholsterfte is de optelsom van de primaireen secundaire alcoholsterfte. Volgens de Doodsoorzakenstatistiek schommelde tussen

Lees verder

Acute effecten van alcohol

Alcohol is een zogenaamde psychotrope of psychoactieve stof. Psychotrope stoffen werken in op de neurotransmittersystemen in de hersenen en

Lees verder

Cijfers alcoholgebruik jongeren

De kerncijfers over alcoholgebruik onder jongeren komen uit 2019 en zijn afkomstig uit de Leefstijlmonitor. Er wordt gekeken naar het

Lees verder

Neurologische schade door alcohol

Zowel bij jongeren, volwassenen als het ongeboren kind kan neurologische schade ontstaan door alcoholgebruik. Het kan zowel gaan om acute

Lees verder

Alcohol en hart- en vaatziekten

De relatie tussen alcoholgebruik en hart- en vaatziekten (ook wel cardiovasculaire aandoeningen genoemd) is complex. Wetenschappelijk is

Lees verder