Pagina's

Richtlijnen en standaarden problematisch alcoholgebruik en alcoholstoornissen

De rol die de huisarts kan spelen bij het signaleren en behandelen van stoornissen in het gebruik van alcohol is groot. Screening en

Lees verder

Alcohol en psychische klachten in de huisartsenpraktijk

Psychische klachten en sociale problemen kunnen wijzen op problematisch alcoholgebruik. Als een patiënt met dit soort klachten naar de

Lees verder

Achtergrondinformatie bij kerncijfers over alcoholgebruik

De kerncijfers over alcoholgebruik in Nederland zijn afkomstig uit de Leefstijlmonitor. De Leefstijlmonitor wordt door de overheid

Lees verder

Alcohol en een licht verstandelijke beperking (LVB)

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) vormen een risicogroep voor problematisch alcoholgebruik. Het gebruik zelf is niet meer

Lees verder

Alcoholbeleid in het verkeer

Alcohol en verkeer gaan niet samen. Consumptie van alcohol heeft effect op het rijgedrag: de waarneming vermindert, de stuurtaak wordt

Lees verder

Prijsbeleid alcohol

Prijs is een belangrijke factor van de (door de consument ervaren) beschikbaarheid van alcohol. Er is overtuigend bewijs dat een

Lees verder

Voorlichting en bewustwording van de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik

De Rijksoverheid zet voorlichting in om burgers te informeren over de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik en ter ondersteuning van

Lees verder

Alcohol en depressie

Een depressie is een stemmingsstoornis waarbij gedurende minimaal twee weken sprake is van verschillende symptomen waaronder in ieder geval

Lees verder

Alcohol en angststoornissen

Een angststoornis is een psychische aandoening waarbij sprake is van een excessieve angst en bezorgdheid (bange voorgevoelens) bij bepaalde

Lees verder

Preventie van rijden onder invloed met de hulp van naasten

In opdracht van het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland en het Regionaal Orgaan (RO) Fryslân heeft het

Lees verder