Pagina's

Risicofactoren alcoholgebruik die de werkgever kan beïnvloeden

Veel risicofactoren voor alcoholproblematiek zoals bijvoorbeeld leeftijd, persoonlijkheid, of factoren in de fysieke en sociale omgeving

Lees verder

Gevolgen alcoholgebruik werknemers

Ziekteverzuim en verminderde productiviteit (presenteïsme) kosten werkgevers jaarlijks 1,3 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van

Lees verder

55-plussers en alcohol

Naarmate mensen ouder worden, neemt de gevoeligheid voor de effecten van alcohol toe. Dat heeft te maken met een aantal veranderingen:

Lees verder

Alcohol en psychische klachten in de huisartsenpraktijk

Het is wenselijk dat huisartsen bij patiënten die hen raadplegen vanwege teveel klachten als stress of gespannenheid, relatieproblemen,

Lees verder

Alcoholscholing voor de eerste- en tweedelijnszorg

Scholing en nascholing voor medische professionals.

Lees verder

Tools voor consultvoering over alcohol

Tools, vragenlijsten en handreikingen voor consultvoering, voor huisartsen en praktijkondersteuners.

Lees verder

Richtlijnen en standaarden problematisch alcoholgebruik en alcoholstoornissen

Zorgstandaard Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving (2017) Deze zorgstandaard beschrijft voor alle partijen in de zorg hoe

Lees verder

Praten over alcohol op de SEH

Wanneer mensen vanwege schadelijk alcoholgebruik op de SEH komen is het nog niet vanzelfsprekend dat er nader wordt ingegaan op hun

Lees verder

Implementatie van screening en kortdurende interventies op de SEH

Het implementeren van screening en kortdurende interventies op de SEH is uitdagend. Er zijn veel mensen binnen en buiten de SEH bij

Lees verder

Signalering en screening schadelijk alcoholgebruik en de SEH

Het Zorgpad Problematisch Alcoholgebruik [1] noemt de volgende indirecte signalen van problematisch alcoholgebruik: Psychische

Lees verder