Pagina's

De relatie tussen alcohol en agressief gedrag

Alcohol kan bij sommige mensen agressief gedrag veroorzaken. Er is een duidelijke relatie met de hoeveelheid alcohol die gedronken wordt.

Lees verder

Alcohol en een licht verstandelijke beperking (LVB)

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) vormen een risicogroep voor problematisch alcoholgebruik. Het gebruik zelf is niet meer

Lees verder

Alcohol en depressie

Een depressie is een stemmingsstoornis waarbij gedurende minimaal twee weken sprake is van verschillende symptomen waaronder in ieder geval

Lees verder

Alcohol en angststoornissen

Een angststoornis is een psychische aandoening waarbij sprake is van een excessieve angst en bezorgdheid (bange voorgevoelens) bij bepaalde

Lees verder

Alcoholgebruik bij ouders met verslaving of psychische problemen

Psychische problemen en overmatig alcoholgebruik, of een stoornis in het gebruik van alcohol bij de ouders en bij broers/zussen, zijn

Lees verder

Beleidsaanbevelingen voor preventie en hulp bij alcohol en 55-plussers

In het rapport Alcohol en 55-plussers wordt een aantal aanbevelingen gedaan om problematisch alcoholgebruik te voorkomen en hier tijdig op

Lees verder

Richtlijnen voor beleid alcohol en werk

In sommige landen is de werkgever verplicht om een Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM-beleid) in te voeren, zoals in

Lees verder

Interventies alcohol en werk

Een alcohol- en drugsvrije werkomgeving kan bijdragen aan een veiligere werkomgeving met minder verzuim, een hogere productiviteit, een

Lees verder

Risicofactoren alcoholgebruik die de werkgever kan beïnvloeden

Veel risicofactoren voor alcoholproblematiek zoals bijvoorbeeld leeftijd, persoonlijkheid, of factoren in de fysieke en sociale omgeving

Lees verder

Gevolgen alcoholgebruik werknemers

Ziekteverzuim en verminderde productiviteit (presenteïsme) kosten werkgevers jaarlijks 1,3 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van

Lees verder