Pagina's

Alcohol en kanker

Wereldwijd wordt 5,5% van alle gevallen van kanker veroorzaakt door het drinken van alcohol. Van alle doden door kanker wereldwijd wordt

Lees verder

Soorten alcoholische dranken en de relatie met kanker

De invloed van het type drank dat men drinkt op kanker is onderzocht in verschillende studies. In het algemeen geldt dat het voor het risico

Lees verder

Dosis-respons relatie alcohol en kanker

Het aantal glazen waarbij een verhoogd risico optreedt, verschilt per type kanker. Zo zijn er aanwijzingen dat het drinken van 1 glas

Lees verder

Verklarende mechanismen alcohol en kanker

Er zijn verschillende mechanismen die ertoe kunnen leiden dat alcohol kankerverwekkend is. De exacte werking van deze mechanismen is echter

Lees verder

Alcoholgebruik, roken en kanker

Roken wordt gezien als de belangrijkste risicofactor voor het ontstaan van kanker. De combinatie van alcohol en roken resulteert echter in

Lees verder

Alcohol en het beloop van kanker

Er is nog weinig onderzoek uitgevoerd naar de invloed van alcohol op de prognose van mensen met kanker, in tegenstelling tot de invloed van

Lees verder

Alcohol en ADHD

Mensen met ADHD hebben een groter risico om verslaafd te raken aan middelen dan mensen zonder ADHD, dit geldt ook voor alcohol [1]. Ook

Lees verder

Preventie van rijden onder invloed met de hulp van naasten

In opdracht van het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland en het Regionaal Orgaan (RO) Fryslân heeft het

Lees verder

Combinatiegebruik Ecstasy - Alcohol

De meest voorkomende vorm van combinatiegebruik (i.e. het gebruik van twee of meerdere middelen in een bepaalde tijdsspanne of op

Lees verder

Alcohol en Gemeenten, uitgaven en websites

Dit dossier bevat informatie en links naar websites die relevant zijn voor gemeentelijke beleidsmakers.

Lees verder