Pagina's

Sterfte aan alcoholgerelateerde aandoeningen

De totale alcoholsterfte is de optelsom van de primaireen secundaire alcoholsterfte. Volgens de Doodsoorzakenstatistiek schommelde tussen

Lees verder

Acute effecten van alcohol

Alcohol is een zogenaamde psychotrope of psychoactieve stof. Psychotrope stoffen werken in op de neurotransmittersystemen in de hersenen en

Lees verder

Cijfers alcoholgebruik jongeren

Het kerncijfer over alcoholgebruik onder jongeren is afkomstig uit de Leefstijlmonitor. Er is één kernindicator: het

Lees verder

Neurologische schade door alcohol

Zowel bij jongeren, volwassenen als het ongeboren kind kan neurologische schade ontstaan door alcoholgebruik. Het kan zowel gaan om acute

Lees verder

Alcohol en hart- en vaatziekten

De relatie tussen alcoholgebruik en hart- en vaatziekten (ook wel cardiovasculaire aandoeningen genoemd) is complex. Wetenschappelijk is

Lees verder

Alcohol en de lever

Een gezonde lever is noodzakelijk voor het goed functioneren van het lichaam. Tot ongeveer 90% van de alcoholconsumptie wordt door de lever

Lees verder

Cijfers alcoholgebruik en zwangerschap

In 2018 werd de Monitor Middelengebruik en Zwangerschap voor de tweede keer uitgevoerd door het Trimbos-instituut, met daarin ook cijfers

Lees verder

Cijfers alcoholgebruik volwassenen

De kerncijfers over alcoholgebruik van de bevolking van 18 jaar en ouder zijn afkomstig uit de Leefstijlmonitor 2018 [1].  Er zijn

Lees verder

Risicogroepen problematisch alcoholgebruik

Bij het voorkomen van problematisch alcoholgebruik kunnen een aantal risicogroepen worden onderscheiden. Hierbij wordt gekeken naar de

Lees verder

Persoonlijkheid als risicofactor voor alcoholproblematiek

Bepaalde persoonlijkheidskenmerken zijn gerelateerd aan verschillende stadia van alcoholgebruik, met name overmatig drinken [1].

Lees verder