Pagina's

Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik en studenten

Eind 2018 is het Nationaal Preventieakkoord getekend. In het akkoord zijn maatregelen opgenomen die zich richten op de aanpak van roken,

Lees verder

Alcoholbeleid op het hoger onderwijs

Studenten zijn doorgaans meerderjarig en worden zelf verantwoordelijk geacht voor hun leefstijl. Toch zijn er meerdere redenen voor

Lees verder

Waarom drinken studenten? Risico- en beschermende factoren

Gezien de vele nadelige gevolgen van overmatig alcoholgebruik, is het zaak om inzicht te krijgen in de vragen: waarom drinken studenten zo

Lees verder

Risicofactoren alcoholgebruik in de fysieke omgeving

Hoewel alcohol geen normaal consumptiemiddel is, spelen bij alcoholgebruik ook economische factoren een rol.

Lees verder

Alcohol en geweld

Geweld is een fysieke uiting van agressie. Er is een sterke associatie tussen het gebruik van alcohol en geweld. In Nederland is 26-43% van

Lees verder

Cijfers aanbod alcohol en markt

De cijfers met betrekking tot aanbod en markt zijn afkomstig uit het jaarbericht van Nationale Drug Monitor van het Trimbos-instituut.

Lees verder

Alcoholmarketing in het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik

‘Marketing van alcoholhoudende drank’ is één van de vijf thema’s in het Preventieakkoord Problematisch

Lees verder

Gezonde sportomgeving in het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik

‘Een gezonde sportomgeving’ is één van de vijf thema’s in het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik.

Lees verder

Bewustwording en vroegsignalering in het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik

‘Bewustwording en vroegsignalering’ is één van de vijf thema’s in het Preventieakkoord Problematisch

Lees verder

Doelen en inzet van het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik

Het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik bevat concrete doelstellingen voor 2040 op het gebied van alcoholgebruik en

Lees verder