Pagina's

Verklarende mechanismen alcohol en kanker

Er zijn verschillende mechanismen die ertoe kunnen leiden dat alcohol kankerverwekkend is. De exacte werking van deze mechanismen is echter

Lees verder

Alcoholgebruik, roken en kanker

Roken wordt gezien als de belangrijkste risicofactor voor het ontstaan van kanker. De combinatie van alcohol en roken resulteert echter in

Lees verder

Alcohol en ADHD

Mensen met ADHD hebben een groter risico om verslaafd te raken aan middelen dan mensen zonder ADHD, dit geldt ook voor alcohol [1]. Ook

Lees verder

Alcoholbeleid in het verkeer

Alcohol en verkeer gaan niet samen. Consumptie van alcohol heeft effect op het rijgedrag: de waarneming vermindert, de stuurtaak wordt

Lees verder

Preventie en Handhavingsplan alcohol

Gemeenten zijn sinds 2014 verplicht om elke vier jaar, gelijktijdig met de nota gemeentelijk gezondheidsbeleid, een Preventie- en

Lees verder

Prijsbeleid alcohol

Prijs is een belangrijke factor van de (door de consument ervaren) beschikbaarheid van alcohol. Er is overtuigend bewijs dat een

Lees verder

Voorlichting en bewustwording van de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik

De Rijksoverheid zet voorlichting in om burgers te informeren over de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik en ter ondersteuning van

Lees verder

Beschikbaarheid van alcohol en verantwoorde verstrekking

Het beperken van de beschikbaarheid van alcohol is één van de meest effectieve maatregelen om het alcoholgebruik en de daaraan

Lees verder

Alcohol en depressie

Een depressie is een stemmingsstoornis waarbij gedurende minimaal twee weken sprake is van verschillende symptomen waaronder in ieder geval

Lees verder

Alcohol en angststoornissen

Een angststoornis is een psychische aandoening waarbij sprake is van een excessieve angst en bezorgdheid (bange voorgevoelens) bij bepaalde

Lees verder